Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

[5.505] Danh sách 18 liệt sỹ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 3 sao vàng, Trường huấn luyện quân khu 5, hy sinh năm 1967 - 1968 - 1969

2023050124712


1. Đầu năm 1970 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5. Một trong số đó có bản danh sách 18 liệt sỹ có tên quê quán thuộc các đơn vị trong sư đoàn: Tiểu đoàn 60 quân y, tiểu đoàn 90 công binh, Phòng Hậu cần, Trung đoàn 22 Quyết tâm, trường huấn luyện QK5.Số lượng liệt sỹ theo các tỉnh như sau:

(1) Bắc Giang có: 1 liệt sỹ
(2) Bắc Ninh có: 1 liệt sỹ
(3) Bình Định có: 2 liệt sỹ
(4) Hà Nội có: 1 liệt sỹ
(5) Hà Tây có: 1 liệt sỹ
(6) Hà Tĩnh có: 1 liệt sỹ
(7) Nghệ AN có: 2 liệt sỹ
(8) Ninh Bình có: 1 liệt sỹ
(9) Quảng Nam có: 1 liệt sỹ
(10) Thái Bình có: 2 liệt sỹ
(11) Thái Nguyên có: 3 liệt sỹ
(12) Thanh Hóa có: 1 liệt sỹ
(13) Vĩnh Phúc có: 1 liệt sỹ


1- LS Nguyễn Văn Tạo * Quê quán: Thượng Cơ - Thượng Lan - Việt Yên - hà Bắc
2- LS Lê Văn Khiển * Quê quán: ất Hiệp - Tam Sơn - Hà Bắc [Chưa xác định được địa danh]
3- LS Trần Văn Ơ * Quê quán: Tùng Chánh - Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định
4- LS Nguyễn Phương * Quê quán: An Nhuệ - Cát Khánh - Phù Cát - Bình Định
5- LS Nguyễn Duy Tầm * Quê quán: Thạch Dã [Thạch Đà?] - Yên Lãng - Vĩnh Phúc [Thạch Đà - Mê Linh - Hà Nội]
6- LS Đặng Tất Công? * Quê quán: Cao Xá hạ - Đức Giang - Hoài Đức - Hà Tây
7- LS TRần Văn Bảo/Bích? * Quê quán: Tân Thượng - Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh
8- LS Nguyễn Văn Ý * Quê quán: Lĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
9- LS Lê Văn Tam * Quê quán: Thanh Hội - Thanh Thịnh - Thanh Chương [Nghệ An]
10- LS Đào Khánh? Học * Quê quán: Bố Lĩnh - Gia Vượng - Gia Viễn - Ninh Bình
11- LS Nguyễn Quốc Trị * Quê quán: Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam
12- LS Phạm Bằng * Quê quán: Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình
13- LS Vũ Đình Phương * Quê quán: Thụy Phúc Thụy Anh Thái Bình [Thụy Phúc - Thái Thụy - Thái Bình]
14- LS Nguyễn Văn Thường * Quê quán: Cổ Hưng [Cổ LŨng] - Phú Lương - Bắc Thái
15- LS Phạm Văn Kỷ * Quê quán: Chóm Chủ - Hòa Sơn - Phổ Yên - Bắc Thái
16- LS Nguyễn Xuân Bôn * Quê quán: Làng Ngò Tân Khánh Phú Bình [Thái Nguyên]
17- LS Đinh Văn Vượng? * Quê quán: Hòa Minh - Quảng Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa [Quảng Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa?]
18- LS Nguyễn Văn Đổ? * Quê quán: Vĩnh Trường [huyện Vĩnh Tường] - VĨnh Phúc
Ảnh chụp một phần bản Danh sách:2. Qua kiểm tra sơ bộ thì 1 số liệt sỹ trong danh sách trên không thấy có tên trong Danh sách liệt sỹ sư đoàn 3 sao vàng QK5 lẫn trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ.
Trong bản Danh sách còn có ghi nơi chôn cất các liệt sỹ. Thông tin trong Bản danh sách này được chuyển tới cơ quan chính sách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét