Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

[5.506] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (150): Giấy chứng nhận Dũng sỹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Tản quê Trung Thành - Vụ Bản - Nam Hà * Thư cá nhân của liệt sỹ Nguyễn Duy Đước quê Hải Thương - Tĩnh Gia - Thanh Hóa; thuộc Trung đoàn 96 pháo binh Miền

2023050225714


1. Ngày 4/11/1969, lính Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam đơn vị thuộc Trung đoàn 96 pháo binh Miền gồm:

- Thư cá nhân đề ngày 30/10/1969, người gửi là Nguyễn Duy Đước, trinh sát Y4, người nhận là Lê Thế Dạy, trinh sát E64, hỏi thăm về tình hình sức khỏe...

- Giấy chứng nhận tặng danh hiệu vẻ vang đề ngày 15/10/1969 do đc Đoàn Văn Châu thay mặt thủ trưởng đơn vị chứng nhận đc Nguyễn Văn Tản được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay cấp 3.

Ảnh chụp 2 giấy tờ:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 liệt sỹ Nguyễn Duy Đước và Nguyễn Văn Tản, đơn vị C1 K23 E96, hy sinh ngày 4/11/1969, khớp với thông tin giấy tờ thu giữ.


Họ và tên:Nguyễn Duy Đước
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Hải Thưong, Tỉnh Gia, Thanh Hóa
Trú quán:Hải Thưong, Tỉnh Gia, Thanh Hóa
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C1 K23 E96 Đ75
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Họ và tên:Nguyễn Văn Tản
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Trung Thành, Vụ Bản, Nam Hà
Trú quán:Trung Thành, Vụ Bản, Nam Hà
Nhập ngũ:2/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C1 K23 E96 Đ75
Cấp bậc:
Chức vụ:A phó
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Đi chiến đấu vef bị biệt kích phục
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Nguyễn Hữu Hạnh
Địa chỉ:Cùng quê

Ngoài ra cùng ngày 4/11/1969, cùng đơn vị E96 pháo binh Miền, web Chính sách quân đội còn có thông tin liệt sỹ Tạ Danh Thưởng, đơn vị C1 K3 E96 pháo binh Miền, cùng đại đội 1 với 2 liệt sỹ Đước và Tản, tuy tiểu đoàn K23 và K3 có sai khác. Thông tin phía Mỹ thì E96 có 3 tiểu đoàn là d3-d4-d5. Như vậy chắc chắn ls Tạ Danh Thưởng cùng đơn vị với 2 ls Đước và Tản, hy sinh ngày 4/11/1969.


Họ và tên:Tạ Danh Thưởng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1944
Nguyên quán:Nghĩa Hoàng, Tân Kỳ, Nghệ An
Trú quán:Nghĩa Hoàng, Tân Kỳ, Nghệ An
Nhập ngũ:12/1967
Tái ngũ:
Đi B:3/1968
Đơn vị khi hi sinh:C1 K3 E96
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Bài liên quan:

[3.90] Giấy tờ của đ/c Tạ Danh Thưởng/ Tạ Quốc Thưởng, trú quán ở Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn F66 pháo binh - Đoàn 75 pháo binh, năm 1969

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét