Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

[4.102] Giấy khen Đại đội 2 và Phân đội trinh sát thuộc Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương Long An về thành tích chiến đấu dịp Tết Mậu thân 1968 tại quận 7 Sài Gòn

2023051033723

1. Tháng 5/1968, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương Long An, trong đó có 1 Quyết định khen thưởng với nội dung sau:

- Quyết định đề ngày 2/2/1968 của Chỉ huy Tiểu đoàn 1 bộ đội bộ đội địa phương Long An, tặng giấy khen cho Đại đội 2 và Phân đội trinh sát thuộc tiểu đoàn 1 về thành tích khắc phục khó khăn hành quân chiến đấu cả ngày 31/1/1968 dịp Tết Mậu Thân 1968. Theo đó đơn vị đã đến bót Nhị QUan lúc 7h sáng, giữ vững trận địa đến chiều diệt nhiều sinh lực địch.

- Quyết định do đc Nguyễn Văn Ấp thay mặt Ban chỉ huy d1 ký.

2. Ảnh chụp Giấy khen Phân đội trinh sát:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét