Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

[5.510] Danh sách 27 liệt sỹ thuộc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam hy sinh từ ngày 28/3/1972 đến 25/4/1972, có nơi an táng ban đầu ở khu vực Kong Pong Trạch - tỉnh Kampot - Campuchia, nguồn từ Web Chính sách quân đội

20230526


1. Web Chính sách quân đội có thông tin về 27 liệt sỹ thuộc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam hy sinh từ ngày 28/3/1972 đến 25/4/1972, có nơi an táng ban đầu ở khu vực Kong Pong Trạch - tỉnh Kampot - Campuchia. 

Web Chính sách quân đội không thấy có thông tin về nơi an táng hiện nay 27 liệt sỹ này.

Liệt sỹ ở số thứ tự 2 và 26 có 2 tọa độ an táng ban đầu.

* Tìm kiếm thì có thông tin 5 liệt sỹ trong danh sách 27 liệt sỹ (số thứ tự 1 +5 +10 + 16 + 25) đã được đội K92 quy tập về nước (Trong số 28 liệt sỹ được quy tập thuộc C21 E46 F1 hy sinh trong trận đánh ngày 16/4/1972)


2. Danh sách cụ thể các liệt sỹ:(1)- Thanh Hóa có 20 liệt sỹ
(2)- Hưng yên có 4 liệt sỹ
(3)- Bắc Ninh có 1 liệt sỹ
(4)- Quảng Ninh có 1 liệt sỹ
(5)- Thái Bình có 1 liệt sỹ


1- LS Hoàng Ngọc Ký * Quê quán: Cống Bốc, Cộng Hòa, Yên Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
2- LS Hoàng Xuân Tứ * Quê quán: Thành Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 28/03/1972
3- LS Lâm Văn Thư * Quê quán: Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 17/04/1972
4- LS Lê Đức Hưởng * Quê quán: Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hải Hưng * Hy sinh: 18/04/1972
5- LS Lê Ngọc Sửu * Quê quán: Bái Ân, Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
6- LS Lê Văn Chiến * Quê quán: Yên Quý, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 25/04/1972
7- LS Lê Văn Chưởng * Quê quán: Trung Thôn, Kim Trung, Duyên Hà, Thái Bình * Hy sinh: 16/04/1972
8- LS Lê Văn Thắm * Quê quán: Tiên Thắng, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa * Hy sinh: 18/04/1972
9- LS Ngô Bá Ngọc * Quê quán: Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
10- LS Nguyễn Đình Nông * Quê quán: Thuận Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
11- LS Nguyễn Đức Hưng * Quê quán: Tiên Xá, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hải Hưng * Hy sinh: 18/04/1972
12- LS Nguyễn Như Kỳ * Quê quán: Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
13- LS Nguyễn Quang Hùng * Quê quán: Định Thành, Yên Định * Hy sinh: 16/04/1972
14- LS Nguyễn Thanh Đoan * Quê quán: Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa * Hy sinh: 28/03/1972
15- LS Nguyễn Trọng Dưỡng * Quê quán: Yên Nông, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 18/04/1972
16- LS Nguyễn Văn Diễn * Quê quán: Yên Lạc, Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
17- LS Nguyễn Văn Hường * Quê quán: Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh * Hy sinh: 16/04/1972
18- LS Nguyễn Văn Kiến * Quê quán: Thiệu Hưng, Thiệu Hóa. Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
19- LS Nguyễn Văn Thời * Quê quán: Thịnh Đức, Gia Lương, Hà Bắc * Hy sinh: 17/04/1972
20- LS Phạm Đình Bảo * Quê quán: Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
21- LS Phạm Văn Công * Quê quán: Đông Tiền, Đông Sơn * Hy sinh: 25/04/1972
22- LS Trần Huy Cận * Quê quán: Đa Ngọc, Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 24/04/1972
23- LS Trần Văn Nguyện * Quê quán: Hạ Cát, Quyết Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
24- LS Trần Xuân Nguyện * Quê quán: Quỳnh Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
25- LS Trịnh Đình Kiểm * Quê quán: Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
26- LS Trương Trọng Thơ * Quê quán: HTX Trung Thành, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
27- LS Vũ Đình Ngông * Quê quán: Tam Hòa, Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét