Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

[3.284] Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định chuẩn y kết nạp Đảng đc Nguyễn Văn Bảy, đơn vị đại đội 2 tiểu đoàn 4 Binh trạm 41 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, quê xã Vĩnh Tân thị xã Vinh - Nghệ An

2023071237740


Trong chiến dịch Lam Sơn 719 năm 1971, tại vùng hạ Lào, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 4 Binh trạm 41 - Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng và Quyết định chuẩn y kết nạp Đảng đc Nguyễn Văn Bảy, quê xã Vĩnh Tân thị xã Vinh tỉnh Nghệ An, nay là phường Vĩnh Tân - tphố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét