Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

[7.59] Diễn biến sơ bộ hướng tấn công của tiểu đoàn 7 trung đoàn 3 sư đoàn 5 tấn công chi khu Lộc Ninh [Bình Phước] ngày 7/4/1972

20230718

1. Thông tin phía Việt Nam

Trên hướng tiến công của Trung đoàn 3, trận chiến đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Từ 5 giờ sáng, Tiểu đoàn 7 đã hình thành hai mũi tiến công từ hướng đông vượt qua sân bay [Lộc Ninh] chọc thẳng vào hướng đông nam cụm chỉ huy chiến đoàn 9.

Khi ta vừa phát triển đến bìa phía tây sân bay thì địch tập trung phản kích dữ dội. Đại đội 1 không phát triển được, tiểu đoàn trưởng Bùi Văn Nê nhanh chóng điều một trung đội đánh mạnh vào chính diện cửa phía nam để phân tán lực lượng địch đồng thời lệnh cho Đại đội 1 hình thành hai mũi tiến công tiêu diệt quân địch đang ngăn chặn tại cửa phía đông nam. 

6 giờ 45 phút, Đại đội 1 Tiểu đoàn 7 tiêu diệt hoàn toàn quân địch, bắt sống 55 tù binh, làm chủ khu vực phía nam và bắt liên lạc với Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2 tiếp tục phát triển đánh chiếm khu tiếp liệu.


2. Thông tin phía Mỹ

Các sự kiện được đánh dấu trên ảnh vệ tinhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét