Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

[5.513.3] Danh sách 19 liệt sỹ quê tỉnh Nghệ An thuộc tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5 [Nay là trung đoàn 10 Sư đoàn 4 QK9], hy sinh năm 1965 và 1966 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên

2023070631727


* Năm 1966, tại vùng núi tây bắc thành phố Tuy Hòa, lính Mỹ thu giữ cuốn sổ ghi chép Danh sách thương binh, tử sỹ, mất tích của đơn vị thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 95A, trong khoảng thời gian năm 1965 và 1966 trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Daklak, Phú Yên. Thông tin gồm có: Họ tên - Quê quán - Cấp bậc chức vụ - Hoàn cảnh hy sinh - Nơi an táng. Tổng số liệt sỹ theo danh sách là 153. Ngoài ra còn có 40 người mất tích trong các trận chiến, đi công tác...

Trong Danh sách đó có 19 liệt sỹ và thêm 4 người ghi là mất tích, quê ở tỉnh Nghệ An. Các liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Daklak và Phú Yên.

* Đây chỉ là thông tin ban đầu về nơi hy sinh và thời gian hy sinh, chưa có thông tin về nơi an táng hiện nay. Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ thân nhân liệt sỹ thì có thể sau chiến tranh một số liệt sỹ đã được quy tập, tuy nhiên chưa rõ được đưa về NTLS nào. 

Danh sách 19 liệt sỹ 


1- Đ/c Hoàng Kế Lộc
2- Đ/c Nguyễn ĐÌnh Hợp
3- Đ/c Chu Văn Tùng
4- Đ/c Nguyễn Tiến DŨng
5- Đ/c Đường Văn Thông
6- Đ/c Nguyễn Sỹ Hồng
7- Đ/c Phạm Trọng Giao
8- Đ/c Trần Quốc Nam
9- Đ/c Phạm Khắc Nhường
10- Đ/c Lê Văn Long
11- Đ/c Nguyễn Văn Nhạc
12- Đ/c Vi Xuân DU
13- Đ/c Võ Hồng Sửu
14- Đ/c Hoàng Như Tư
15- Đ/c Vương Văn Sự
16- Đ/c Lê Văn Hội
17- Đ/c Vũ Văn Định
18- Đ/c Nguyễn Thanh Châu
19- Đ/c Lê Trọng Thế

Danh sách 4 người ghi là mất tích


1- Đ/c Nguyễn Đình Sử
2- Đ/c Nguyễn Trọng Biểu
3- Đ/c Cao Văn Trường
4- Đ/c Kha Văn QuyềnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét