Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

[3.283] Giấy chứng nhận chức vụ của đc Trần Duy Diệu - cán bộ Ủy ban liên hợp khu phi quân sự/ QUân đội nhân dân Việt Nam, quê Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

2023070126728

Các giấy tờ của đc Trần Duy Diệu, cán bộ Ủy ban liên hợp khu phi quân sự, quê Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, gồm:

1. Giấy chứng nhận chức vụ của đc Trần Duy Diệu - cán bộ Ủy ban liên hợp khu phi quân sự/ Quân đội nhân dân Việt Nam, quê Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, đề ngày 10/7/1966.

2. Giấy công tác đề ngày 12/5/1967, cấp cho đc Trần Duy Diệu và Tâm và Thuế, cán bộ, được phép đi các xã thuộc Khu tập trung khu vực Vĩnh Linh làm nhiệm vụ.

3. Một bức thư cá nhân, người gửi là Trần Thị Thanh Liệc, người nhận tên Diệu, đề Miền Tây 2/6/1967.


Ảnh chụp trang bìa Giấy chứng nhậnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét