Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

[4.105] Bức thư công tác của đc Năm Dũng - Binh trạm Đồng Tháp, gửi đc Ty + đc Mười + đc Hải [tức thư của đc Nguyễn Năm Dũng - tham mưu phó Trung đoàn 88 QK8 gửi tới đc Ty - Trung đoàn trưởng] về việc hiệp đồng với địa phương để Trung đoàn 88 hành quân về vùng Kiến Tường hoạt động, tháng 1/1970

2023072449756


Tháng 1 năm 1970, biệt kích Mỹ thu giữ ở vùng gần biên giới Campuchia, trên sông Vàm Cỏ Tây một số giấy tờ của Trung đoàn 88 Quân khu 8.

Một trong số đó có Bức thư công tác của đc Năm Dũng - Binh trạm Đồng Tháp, gửi đc Ty + đc Mười + đc Hải [tức thư của đc Nguyễn Năm Dũng - tham mưu phó Trung đoàn 88 QK8 gửi tới đc Ty - Trung đoàn trưởng] về việc hiệp đồng với địa phương để Trung đoàn 88 hành quân về vùng Kiến Tường hoạt động, tháng 1/1970.


Ảnh chụp 1 phần bức thư:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét