Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

[1.7] Số hiệu hòm thư và phiên hiệu các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 7/ Công trường 7 - Quân Giải phóng miền Nam, cuối năm 1968

2024051437891

Cuối năm 1968, quân Sài Gòn tổng hợp phiên hiệu và số hiệu hòm thư các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 7/ Công trường 7 - Quân Giải phóng miền Nam.

(Ảnh chụp lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét