Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

[5.631] Danh sách nhận phụ cấp tháng 12/1967 của Đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 88 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

2024050730878

1. Quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 88 (lúc này thuộc Sư đoàn 5 - Quân Giải phóng miền Nam). 

Một trong số đó có Danh sách nhận phụ cấp tháng 12/1967 của Đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 88 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ở đầu danh sách có tên liệt sỹ Đoàn Ngọc Vinh, Đại đội trưởng.

2. Hình ảnh chụp 1 phần bản danh sách (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét