Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

[3.323] Giấy chứng minh và Biên lai chuyển tiền của đc Bùi Văn Năng, đơn vị thuộc tiểu đoàn 17 vận tải Sư đoàn 304, có thể quê Xuân Hòa - Xuân Trường - Nam Định

2024053053909

1. Tháng 3/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của đc Bùi Văn Năng, đơn vị thuộc tiểu đoàn 17 vận tải Sư đoàn 304 gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Bùi Văn Năng, đơn vị Đoàn 8/3B được đến hết đoàn 559.

- Hai biên lai chuyển tiền đề 5/11/1969, từ bưu cục Quảng Bình, số tiền chuyển là 60 đồng, người gửi là Bùi Văn Năng, đơn vị số hòm thư 13617 US, người nhận là BÙi Văn Dích địa chỉ Xuân Hòa - Xuân Trường - Nam Hà. [phán đoán có thể là quê đc Bùi Văn Năng].

2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

3. Ảnh chụp Giấy chứng minh và Biên lai (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét