Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

[5.637] Giấy tờ thu từ thi thể 5 bộ đội Việt Nam (199): Các giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thân, đơn vị thuộc tiểu đoàn 6 trung đoàn 12 sư đoàn 3 Sao vàng QK5, quê Xóm 7 xã Nga Vinh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

2024053154911

1. Ngày 10/12/1969 tại Bình Định, quân Nam Triều tiên thu giữ từ thi thể 5 bộ đội thuộc tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5 một số giấy tờ, một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Nguyễn Văn Thân:

- Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Văn Thân - tiểu đội trưởng, sinh 1950, quê Xóm 7 xã Nga Vinh huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên đc Nguyễn Văn Thân.

2. Có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Thân khớp với thông tin trong giấy tờ bị quân Nam Triều tiên thu giữ.

3. ẢNh chụp một phần Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Văn Thân (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét