Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

[5.629] Địa danh (66): Lò Than - Campuchia [tỉnh Tbong Khmum], liên quan đến trận đánh ngày 29/10/1970 và 23/2/1971 của bộ đội thuộc Trung đoàn 429 đặc công Miền

2024050124869

1. Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 trận đánh của tiểu đoàn 14 đặc công - trung đoàn 429 đặc công Miền, diễn ra vào ngày 29/10/1970 và 23/2/1971, trong đó nơi hy sinh các liệt sỹ có ghi Lò Than - Campuchia.

2. Thông tin phía Việt Nam thì ngày 23/3/1971 bộ đội đặc công thuộc tiểu đoàn 4 Trung đoàn 429 đặc công Miền tấn công chốt Lò Than do Chiến đoàn 48 sư đoàn 48 Sài Gòn đóng giữ.

3. Thông tin phía Mỹ ghi nhận:

- Ngày 30/10/1970, khoảng 1h30 đêm, ở Tây Krek quân Sài Gòn bị tấn công - có 9 bộ đội Việt Nam hy sinh.

- Sáng sớm ngày 23/2/1971 bộ đội Việt Nam tấn công Sở chỉ huy Chiến đoàn 48 quân Sài Gòn tại Tây Krek. Có 25 bộ đội Việt NAm hy sinh.

4. Thông tin phía Mỹ ghi nhận ngày 30/10/1970, ở Tây Krek, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ thể hiện phiên hiệu Tiểu đoàn 9 đặc công - Trung đoàn 429 đặc công Miền:

- Quyết định đề 10/6/1970 do đc Bùi Văn Tân, chủ nhiệm Chính trị thừa lệnh Thủ trưởng Đoàn 429 - X10, đề bạt đc Nguyễn Văn Mạc thuộc đơn vị d9 từ cấp Tiểu đội bậc trưởng lên cấp Trung đội bậc phó. Không có thông tin quê quán đc Nguyễn Văn Mạc.

- Và 1 số bản ghi chép thể hiện hiệp đồng thời gian, diễn biến 1 trận chiến nào đó.

Web Chính sách quân đội không có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Mạc thuộc trung đoàn 429 đặc công Miền, hy sinh 29 hoặc 30/10/1970.

5. Tọa độ các khu vực quân Sài Gòn bị tấn công hôm 29/10/1970, 23/2/1971, nơi thu giấy tờ ngày 30/10/1970 là gần nhau.

6. Từ những thông tin trên có thể khẳng định địa danh Lò Than - Campuchia, thể hiện trong nơi hy sinh của bộ đội tiểu đoàn 14 Trung đoàn 429 đặc công Miền, trong 2 trận đánh ngày 29/10/1970 và 23/2/1971 là xác định, và nằm ở phía Tây Nam Krek. 

7. Khu vực này nay nằm trên đường 7 thuộc huyện Ponhea Kraek tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

8. Ảnh chụp Quyết định đề bạt đc Nguyễn Văn Mạc (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét