Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

[3.53] Sổ ghi chép cá nhân của cán bộ Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 88, do phía Mỹ thu được tại ấp Phước Lộc ngày 27/10/1967, trong trận Trung đoàn 88 tấn công đồn Phước Quả - Chi khu Phước Bình - Phước Long 26-27/10/1967

2017100836058Bài viết liên quan:


[5.54] Thông tin về Liệt sỹ Đỗ Minh Đức - Trung đội trưởng Trung đội 3 - Đại đội 7 - Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 88, hy sinh trong trận đánh Phước Quả ngày 27/10/1967Thông tin từ cuốn sổ lịch tay, ghi chép của cán bộ cấp tiểu đoàn của Trung đoàn 88, ghi chép từ tháng 1/1967 đến tháng 10/1967, do phía Mỹ thu được ở ấp Phước Phước Lộc (Đông Nam núi Bà Rá - Đông Bắc Bắc ấp Phước Quả) ngày 27/10/1967 (Là thời gian diễn ra trận Trung đoàn 88 tấn công đồn Phước Quả - Chi khu Phước Bình - Phước Long đêm 26/10 ngày 27/10/1967). Không có thông tin về tên cán bộ là chủ nhân cuốn sổ.

Thông tin ghi chép về Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 88 trong cuốn sổ được phía Mỹ tóm tắt như sau:

- Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 88 gồm có 4 đại đội mang phiên hiệu C5-C6-C7-C8, bộ phận thông tin (36 người), bộ phận trinh sát (12 người), bộ phận vận tải (15 người), ban chỉ huy 21 người. Tổng cộng quân số là 339 người.

- Một số tên người được nhắc đến trong cuốn sổ: Viên, Chi, Đông, Thất, Mùi, Điều, Khánh, Toàn. Dư, Thủy, Nhuận. Tỉnh, Phú, Ái, Vị, Hòa, Lập, Sứ.

- Ngày 2/5/1967 đơn vị di chuyển đến Gia Lai/ Pleiku. Ngày 23/5/1967 chiến đấu ở khu vực Đông Bắc QL19 và 24/5/1967 quay lại căn cứ. Ngày 25/6/1967 di chuyển đến Ia Drang(?). Tháng 7/1967 đơn vị chuẩn bị hành quân đường dài đến chiến trường mới. Chặng đường hành quân dự kiến gần 2 tháng. Đơn vị sẽ nhận thêm trang bị và bổ sung tân binh trong quá trình hành quân.

- Thứ tự đội hình hành quân gồm: Thông ti – C6 – E [Có thể là Ban chỉ huy Trung đoàn] – C7 – Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2 – Trinh sát E – C8 – C18 – C17 – C5.

- Khối hành quân lần lượt đi qua các trạm giao liên 6 ngày 19/7/1967, trạm 18 ngày 20/7/1967, trạm 19 ngày 21/7/1967, trạm 20 ngày 22/7/1967, trạm 21 ngày 24/7/1967, trạm 22 ngày 25/7/1967. Đơn vị đến Phước Long ngày 20/10/1967.

Hình ảnh một số trang của cuốn sổ lịch:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét