Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

[3.54] Danh sách tên, quê quán các chiến sỹ tiểu đội 7 - 8 - 9 của 1 Trung đội thuộc Trung đoàn 88, ghi chép trong cuốn sổ của Trung đội trưởng Đỗ Minh Đức, do phía Mỹ thu ngày 27/10/1967 ở ấp Phước Lộc, nơi Trung đoàn 88 chiến đấu ngày 27/10/1967

2017081036059Cuốn sổ này phía Mỹ thu được ngày 27/10/1967 tại ấp Phước Lộc - Chi khu quân sự Phước Bình - Phước Long, ở thời điểm Trung đoàn 88 chiến đấu tấn công quân VNCH tại Phước Quả.

Phía Mỹ tóm tắt thông tin cuốn sổ như sau:
- Trung đội gồm có các tiểu đội A7 – A8 – A9 (Tổng cộng 17 người), trang bị 3 súng B40, 2 RPD, 10 AK, 1 CKC, một số mìn và lựu đạn. Tất cả cán bộ chiến sỹ đều quê miền Bắc.

- Một số tên cán bộ chiến sỹ liệt kê trong cuốn sổ:
+ C5: Ngạc, Trào, Chu, Hạnh, Lựu, Đô
+ C7: Đức, Đoàn, Khanh, Sừ, Cầu, Thu, Thơm, Hiệu, Tiết, Phương, Trương, Lược, Thảo, Nừa, Tại


+ ĐƠn vị thông tin: Thiện, Kính, Hoành, Vĩnh, Thân, Vân.

Tên 1 chiến sỹ có quê quán: Nguyễn Hữu[Quốc?] Tịnh Quê xóm Thanh Lan – xã Minh Khai – huyện Hoài Đức – tỉnh Hà Tây

Bản đồ nơi thu giữ cuốn sổ:
Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ và Danh sách các bộ chiến sỹ Tiểu đội 7-8-9, một số có đầy đủ quê quán (Rongxanh đoán chữ, do ảnh chụp trang sổ ghi chép mờ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét