Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

[5.53.1] Danh sách 41 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, hy sinh từ 15/12/1965 đến 9/9/1966

2017101139060

Link bài liên quan: 

[5.53] Sơ lược thông tin về một số chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 5 Sư đoàn 5, hy sinh trong trận chiến Long Tân với quân Úc, ngày 18/8/1966 tại Bà Rịa


Danh sách 41 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, hy sinh từ 15/12/1965 đến 9/9/1966 (Chưa tính đến các Liệt sỹ hy sinh trong trận Long Tân 18/8/1966), nằm trong Bảng Danh sách 158 liệt sỹ hy sinh từ 15/12/1965 đến 5/12/1967.

Bản danh sách này do phía Mỹ thu được năm 1968, và dịch qua tiếng Anh. Rongxanh dịch lại và đánh máy, nên có thể tên các Liệt sỹ, quê quán... chưa được chính xác khi phiên từ tiếng Anh không dấu sang tiếng Việt có dấu.

Thông tin từ một Cựu chiến binh Úc trao đổi với Rongxanh thì Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, nguyên là Tiểu đoàn 605 thuộc Trung đoàn 250A Bắc Sơn Quân khu 6. Tiểu đoàn 605 ở miền Bắc là Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 32 ở tỉnh Thanh Hóa.

Tên 41 Liệt sỹ gồm: 

1 - Vũ Văn Thịnh, 2 - Nguyễn Trọng Văn tức Kiên Chính, 3 - Như Văn Tuất, 4 - Vũ Duy Quang, 5 - Nguyễn Văn Đảm, 6 - Phan Đức Mỹ, 7 - Nguyễn Văn Hiện, 8 - Nguyễn Văn Chỉnh, 9 - Khổng Minh Khánh, 10 - VŨ Đình Ân, 11 - Nguyễn Văn Tuôi, 12 - Vũ Văn Túc, 13 - Phạm Thắng, 14 - Phạm Văn Ma, 15 - Phạm Văn Lý, 16 - Phạm Văn Úc, 17 - Nguyễn Như Lợi, 18 - Lưu Đăng Côi, 19 - Lê Huy Thủy, 20 - Nguyễn Xuân Bích, 21 - Nguyễn Ngọc Đó hay Nguyễn NGọc Úc, 22 - Trần Văn Phú, 23 - Lê Hữu Thập, 24 - Lê Quang Hưng, 25 - Lê Bình Nhương, 26 - Lê Văn Chung, 27 - Tống Đăng Lượt, 28 - Hoàng Khắc Quang, 29 - Nguyễn Tất Đĩnh, 30 - Nguyễn ĐÌnh Thiệu, 31 - Đinh Công Đức, 32 - Dương Phường, 33 - Nguyễn Trọng Thuật, 34 - Mã Tân Tước, 35 - Nguyễn Đăng Tuyên, 36 - Đào Văn Sơn, 37 - Nguyễn Vân Kính, 38 - Lê Hữu Châu, 39 - Bùi Văn Chung, 40 - Nguyễn Văn Thanh, 41 - Lê Hương Việt

Ảnh chụp danh sách 41 Liệt sỹ, có tên - quê quán - thân nhân - ngày hy sinh - Nơi hy sinh, Rongxanh đánh máy lại: Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét