Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

[5.53.3] Danh sách có tên, thân nhân và quê quán 47 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, hy sinh ngày từ tháng 9/1966 đến tháng 1/1967

2017101139060Danh sách 47 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, nằm trong Bảng Danh sách 158 liệt sỹ hy sinh từ 15/12/1965 đến 5/12/1967. Trong đó có 28 liệt sỹ hy sinh ngày 28/6/1966.

Bản danh sách này do phía Mỹ thu được năm 1968, và dịch qua tiếng Anh. Rongxanh dịch lại và đánh máy, nên có thể tên các Liệt sỹ, quê quán... chưa được chính xác khi phiên từ tiếng Anh không dấu sang tiếng Việt có dấu.

Thông tin từ một Cựu chiến binh Úc trao đổi với Rongxanh thì Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, nguyên là Tiểu đoàn 605 thuộc Trung đoàn 250A Bắc Sơn Quân khu 6. Tiểu đoàn 605 ở miền Bắc là Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 32 ở tỉnh Thanh Hóa.

Tên 47 Liệt sỹ (Từ số 107 đến 153) gồm:


107 - Nguyễn Hùng Ngũ, 108 - Nguyễn Trọng Hùng, 109 - Bùi Quang Hạnh, 110 - Trần Ngọc Dễ, 111 - Nguyễn Văn Ninh, 112 - Trần Xuân Trình, 113 - Phạm Xuân Đợi, 114 - Nguyễn Ngọc Lương, 115 - Vũ Xuân Hội, 116 - Hòang Văn Giang, 117 - Nguyễn Ngọc Hùng, 118 - Phạm Ngọc Liên, 119 - Hà Văn Nghị, 120 - Phạm Văn Sách, 121 - Trần Đình Sinh, 122 - Bùi Hữu Duy, 123 - Nguyễn Thiều Ý, 124 - Hồ Ngọc Sáu hay Lâm Sơn Hổ, 125 - Tạ Văn Giao, 126 - Lê Viết Đoạt, 127 - Vi Văn Ngư, 128 - Vũ Trọng Bộ, 129 - Vũ TRọng Tây, 130 - Trịnh Duy Luyện, 131 - Nguyễn Văn Tập, 132 - Vũ Đình Quý, 133 - Phạm Văn Nghỉ, 134 - Vũ Đình Khắc, 135 - Nguyễn Duy Nhiên, 136 - Đinh Trọng Bắc, 137 - Trần Quang Bái, 138 - Trần Văn Quyết, 139 - Bùi Quang Hỷ, 140 - Nguyễn Đình Kinh, 141 - Phạm Đức Kiên, 142 - Bùi Văn Thân, 143 - Phạm Văn Quang, 144 - Trần Văn Huấn, 145 - Đào Văn Minh, 146 - Nguyễn Văn Hương, 147 - Nhữ Sơn Hà, 148 - Phạm Văn Choi, 149 - Lê Xuân Khai, 150 - Hồ Văn Tiết, 151 - Nguyễn Văn Quyên, 152 - Đàm Duy Thanh, 153 - Nguyễn Đăng Trạc


Ảnh chụp các trang danh sách:

Các bài liên quan:


[5.53] Sơ lược thông tin về một số chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 5 Sư đoàn 5, hy sinh trong trận chiến Long Tân với quân Úc, ngày 18/8/1966 tại Bà Rịa

[5.53.1] Danh sách 41 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn 275/ Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, hy sinh từ 15/12/1965 đến 9/9/1966Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét