Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

[5.52] Danh sách 26 cán bộ chiến sỹ hy sinh và 58 chiến sỹ bị thương thuộc đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 271 Sư đoàn 9, hy sinh tháng 2-3/1968

201710129048

1. Danh sách do đ/c Nguyễn Văn Cường, cán bộ quân lực, lập ngày 5/4/1968, có xác nhận của đ/c Trần Văn Tú - Đại đội trưởng đại đội 2 ký, liệt kê tên và quê quán, người thân... của 26 cán bộ chiến sỹ thuộc đại đội hy sinh tháng 2 và 3/1968.


1. Huỳnh Văn Hảo - Sinh: 1945 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Thuận Hòa - Châu Thành - Châu Thành - Sóc TRăng - Hy sinh: 04/02/1968
2. Bùi Đức Tiến - Sinh: 1945 - Chức vụ: Tiểu đội trưởng - Quê: Bắc Hà - An Lão - An Lão - Hải Phòng - Hy sinh: 04/02/1968
3. Nguyễn Văn Khích - Sinh: 1947 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Bắc Sơn - Ân Thi - Ân Thi - Hưng Yên - Hy sinh: 04/02/1968
4. Trần Đại Nhương - Sinh: 1949 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Lê Hồng - Thanh Miện - Thanh Miện - Hải Dương - Hy sinh: 04/02/1968
5. Nguyễn Hồng Viễn - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Gia Tiến - Gia Viễn - Gia Viễn - Ninh Bình - Hy sinh: 04/02/1968
6. Trần Văn Chung - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Mê Linh - Tiên Hưng - Tiên Hưng - Thái BÌnh - Hy sinh: 04/02/1968
7. Nguyễn NGọc Huy - Sinh: 1937 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Hồng Hưng - Gia Lộc - Gia Lộc - Hải DƯơng - Hy sinh: 04/02/1968
8. Lê Văn Bán - Sinh: 1936 - Chức vụ: Tiểu đội trưởng - Quê: Quyết Định - Thuận Thành - Thuận Thành - Hà Bắc - Hy sinh: 07/02/1968
9. Nguyễn Đức Khải - Sinh: 1939 - Chức vụ: Tiểu đội phó - Quê: Đông Hà - Đông Quan - Đông Quan - Thái Bình - Hy sinh: 08/02/1968
10. Phạm Viết Thái - Sinh: 1949 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Gia Tân - Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương - Hy sinh: 08/02/1968
11. Đỗ Xuân Mẫn - Sinh: 1940 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Đào Xá - Thanh Thủy - Thanh Thủy - Phú Thọ - Hy sinh: 08/02/1968
12. Hoàng Văn Triệu - Sinh: 1949 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Bình Minh - Khoái Châu - Khoái Châu - Hưng Yên - Hy sinh: 08/02/1968
13. Lê Văn Nhã - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Nghĩa Trụ - Văn Giang - Văn Giang - Hưng yên - Hy sinh: 08/02/1968
14. Phan Thanh Liêm - Sinh: 1947 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Phú Lý - Phú Lương - Phú Lương - Bắc Thái - Hy sinh: 08/02/1968
15. Trần Quang Chương - Sinh: 1936 - Chức vụ: Đại đội phó - Quê: Bình Thạnh - Bắc Bình - Bắc Bình - Bình Thuận - Hy sinh: 13/02/1968
16. Nguyễn Văn Ba (Ba Danh) - Sinh: 1940 - Chức vụ: Đại đội phó - Quê: BìnH Đại  - Bình Đại - Bình Đại - Bến Tre - Hy sinh: 13/02/1968
17. Nguyễn Văn Nẩy - Sinh: 1940 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Thái Bình - Châu Thành - Châu Thành - Tây Ninh - Hy sinh: 13/02/1968
18. Phạm Ngọc Minh - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Hồng Hưng - Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương - Hy sinh: 13/02/1968
19. Đỗ Hữu Quang - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Đông Ninh - Khoái CHâu - Khoái CHâu - HưnG Yên - Hy sinh: 13/02/1968
20. Đỗ Đăng Doanh - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Đông Ninh - Khoái CHâu - Khoái CHâu - HưnG Yên - Hy sinh: 13/02/1968
21. Lê Đình Vin - Sinh: 1935 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Tứ Dân - Khoái CHâu - Khoái CHâu - HưnG Yên - Hy sinh: 13/02/1968
22. Phạm Văn Lê - Sinh: 1949 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Thống Nhất - Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương - Hy sinh: 13/02/1968
23. Nguyễn Xuân Tình - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Bình Minh - Khoái CHâu - Khoái CHâu - Hưng yên - Hy sinh: 13/02/1968
24. Phạm Văn Tuấn - Sinh: 1945 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Yên Giang  - Yên ĐỊnh - Yên ĐỊnh - Thanh Hóa - Hy sinh: 13/02/1968
25. Tô Văn Thắng - Sinh: 1948 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Nghĩa Trụ - Văn Giang - Văn Giang - Hưng Yên - Hy sinh: 25/03/1968
26. Nguyễn Duy Bạo - Sinh: 1949 - Chức vụ: Chiến sỹ - Quê: Xuân Thủy - Yên Lập - Yên Lập - Phú THọ - Hy sinh: 25/03/1968


2. Danh sách do đ/c Nguyễn Văn Cường, cán bộ quân lực, lập ngày  6/4/1968, có xác nhận của đ/c Trần Văn Tú - Đại đội trưởng đại đội 2 ký, liệt kê tên và quê quán, người thân... của 58 cán bộ chiến sỹ thuộc đại đội 2, bị thương tháng 2 và 3/1968.

Ảnh chụp các danh sách:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét