Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

[3.122] Quyết định đề bạt cấp bậc Tiểu đội phó của đ/c Đỗ Văn Lược, đơn vị Đại đội 21 trinh sát - Trung đoàn 274 - Quân khu 7

2018090128138

Quyết định đề ngày 13/5/1969, do đ/c Lê Hương ký, thủ trưởng Trung đoàn 4/ Trung đoàn 274 - Quân khu 7, đề bạt đ/c Đỗ Văn Lược [Sược? - Bản tiếng Anh phía Mỹ ghi tên là Đỗ Văn Lược] lên cấp Tiểu đội bậc phó.


Phía Mỹ chú thích Quyết định này thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam. Ngoài Quyết định này, còn có 3 Giấy tờ của chiến sỹ khác, cùng Trung đoàn 274.

Ảnh chụp Quyết địnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét