Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

[3.125.4] Quyết định tặng bằng khen cho 56 cá nhân thuộc Tiểu đoàn 406 đặc công QK5 về thành tích công tác năm 1970

2018090835147

Quyết định tặng bằng khen cho 56 cá nhân cá nhân thuộc Tiểu đoàn 406 đặc công QK5 về thành tích công tác năm 1970. Quyết định do đ/c Trần Ngưỡng, thủ trưởng đơn vị 501 (Cục Chính trị QK5) ký ngày 15/1/1971.

Ảnh chụp Quyết định


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét