Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

[3.124] Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đ/c Cấn Đình Giã, đơn vị tiểu đoàn 406 đặc công QK5, quê thôn Bịch Đông xã Nam Chính huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam

2018090330141

Các Giấy chứng nhận khen thưởng, đề ngày 30/9/1969, do đ/c Phan Hồng Dâng, thủ trưởng đơn vị tiểu đoàn 406 đặc công QK5, cấp cho đ/c Cấn Đình Giã, quê xóm Bịch Đông xã Nam Chính huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, về thành tích chiến đấu cầu ông Dông và Chiến đấu Ebộ 54.

Phía Mỹ chú thích thu giữ giấy tờ này từ thi thể bộ đội Việt Nam. Cùng với các Giấy khen này, có 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân của đ/c Cấn Đình Giã.

Ảnh chụp các giấy Khen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét