Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

[3.125.1] Quyết định đề bạt cấp bậc Trung đội bậc phó và Trung đội bậc trưởng cho các cán bộ Tiểu đoàn 406 đặc công QK5, năm 1971

2018090835147

Quyết định đề bạt cấp bậc Trung đội bậc phó và Trung đội bậc trưởng cho các cán bộ Tiểu đoàn 406 đặc công QK5, năm 1971, gồm:

- Các đồng chí đề bạt cấp bậc Trung đội bậc phó: Đỗ Sỹ Kiều, Nguyễn Văn Nất, Nguyễn Duy Phương.
- Các đồng chí đề bạt cấp bậc Trung đội bậc trưởng: Hồ Lầu

Quyết định ký ngày 8/4/1971, do đồng chí Nguyễn Nam Khánh, là thủ trưởng đơn vị 501 (Mỹ chú thích có thể là Cục Chính trị QK5) ký.

Ảnh chụp Quyết định


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét