Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

[3.127] Giấy giới thiệu cấp cho đ/c Vi Lê Mai và Đặng Thành, đơn vị tiểu đoàn 22 thông tin Sư đoàn 3 sao vàng, tháng 9/1968

2018092451164

Giấy giới thiệu của đ/c Vi Lê Mai, đơn vị tiểu đoàn 22 thông tin Sư đoàn 3 sao vàng, ký ngày 20 tháng 9/1968. Thủ trưởng đơn vị 551 (Tiểu đoàn 22 thông tin) là Hồ Giới. 

Nội dung: Giới thiệu đ/c Mai và đ/c Thành đến Quảng Ngãi làm nhiệm vụ quân sự, có giá trị đến cuối ngày 30/9/1968.

Ảnh chụp Giấy giới thiệu


1 nhận xét:

  1. Rât mong dc ad giup đỡ 1 số thong tin vê D3 MT44 Quảng Đa trong chien dich X2 mau thân 1968 trong trân danh voi trung doan 51 Ngụy tại thôn 3 xã Điện Chinh- Gò Nỗi - Đien Ban Quang Nam va sau do la trạn vay D3 ở xã Dien Thọ. Xin chan thanh cảm on ad!

    Trả lờiXóa