Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

[3.126] Sổ ghi chép của đ/c Vũ Khúc, quê quán Hoàng Tân, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình, Chính trị viên phó Đại đội 1 Tiểu đoàn đặc công 50 Trung đoàn 46 Sư đoàn 1, năm 1972

2018091744156

Sổ ghi chép của đ/c Vũ Khúc, sinh năm 1943 quê quán Hoàng Tân, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình, Chính trị viên phó Đại đội 1 Tiểu đoàn đặc công 50 Trung đoàn 46 Sư đoàn 1, năm 1972.

Cuốn sổ ghi chép từ khoảng thời gian 1968 đến 1972. Trong cuốn sổ ghi chép có sơ đồ trận đánh Bat Đăng của Trung đoàn 46 ngày 6/12/1971, có sự tham gia của Tiểu đoàn 50 đặc công.

Một trang khác bác Vũ Khúc có ghi chép các sự kiện quan trọng trong đời. Trong đó có ghi sinh 12/12/1943, tái ngũ 7/2/1968, đi B ngày 5/2/1969. Các thông tin cá nhân gồm có: Cưới vợ 22/1/1960, ngày 14/6/1964 có con trai đầu tên là Đức Vinh, 19/9/1966 có con trai thứ tên Đức Thuận.

Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Vũ Khúc như sau:

http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/94549

Họ và tên:Vũ Khúc
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Hoàng Tân, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình
Trú quán:Hoàng Tân, Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình
Nhập ngũ:2/1961
Tái ngũ:
Đi B:2/1969
Đơn vị khi hi sinh:C1 D50 F1
Cấp bậc:B bậc trưởng
Chức vụ:C viên phó
Ngày hi sinh:29/3/1972
Trường hợp hi sinh:Tập kích
Nơi hi sinh:Ngã 3 Ton Hon
Nơi an táng ban đầu:Tại núi Voi, Kăm Pốt
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên vợ:Vũ Thị Oanh
Thân nhân khác:Vũ Văn Thân, Phạm Thị Tý
Địa chỉ:Cùng quê

Ảnh chụp một số trang cuốn sổ

1 nhận xét: