Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

[3.153] Dấu chân Trung đoàn 209 tại miền Đông Nam bộ (6): Giấy chứng nhận khen thưởng của đ/c Phan Văn Thành quê xã An Hòa huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc và ĐỖ Hồng Thắm, quê xã Hương Lộc huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc, đơn vị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7, 1/1969

2019030122184

1. Giấy chứng nhận khen của đ/c Phan Văn Thành quê xã An Hòa huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc, đề ngày 8/6/1968,  đơn vị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng của đ/c ĐỖ Hồng Thắm, quê xã Hương Lộc huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc, đề ngày 10/7/1968, đơn vị Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 209 Sư đoàn 7.

Các Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ tháng 1/1969, cách đây 50 năm.

Ảnh chụp các Giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét