Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

[3.206] GIấy khen của đồng chí Hoàng Văn Đồn quê xã Việt Thắng huyên Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

2020051639311

1. Giấy chứng minh cấp cho đồng chí Hoàng Văn ĐỒn đoàn 306 đi B3 S9.

2. Giấy khen do thủ trưởng Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 320 Nguyễn Đức Kim ký, tặng giấy khen cho đồng chí Hoàng Văn ĐỒn về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hành quân.

Ảnh chụp Giấy chứng minh Đoàn chi viện và GIấy khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét