Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

[4.33] Kế hoạch huấn luyện của 1 đơn vị đặc công cơ giới - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

2020051740313

Kế hoạch huấn luyện đề ngày 29/4/1968, do đồng chí Tham mưu trưởng Đội 16 ký. Trong nội dung có huấn luyện lái xe thiết giáp M113.

Ảnh chụp 1 phần bản kế hoạch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét