Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

[6.23] Không ảnh (20): Thành cổ Quảng Trị và khu vực cầu đường sắt Quảng Trị, khoảng năm 1950

20200530


Thành cổ Quảng Trị và khu vực cầu đường sắt Quảng Trị, khoảng năm 1950.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét