Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

[4.34] Danh sách 63 cán bộ chiến sỹ Đại đội 16 Tiểu đoàn 4, tức Đại đội 47 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1968

2020051740313

Danh sách 63 cán bộ chiến sỹ Đại đội 16 Tiểu đoàn 4 đặc công cơ giới, tức Đại đội 47 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1968.

Các cán bộ chiến sỹ đại đội được huấn luyện theo chương trình của chiến sỹ xe tăng tại miền Bắc, rồi hành quân vào miền Nam chiến đấu, với mục đích sử dụng xe tăng Mỹ thu giữ làm vũ khí chiến đấu.

Ảnh chụp trang danh sách:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét