Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

[5.252] Danh sách 114 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 724 pháo hỏa tiễn DKB (Một trong những đơn vị tiền thân Lữ đoàn 75 pháo binh Qk7), hy sinh từ năm 1966 đến tháng 4/1968, có tên đc Đặng Thành Tuấn, quê Ân Tín - Hoài Ân - Bình Định, hy sinh 8/8/1966 tại trạm T10

2021031536367


Danh sách 114 Liệt sỹ thuộc các Đại đội 4, Đại đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 724 pháo hỏa tiễn DKB ( Một trong những đơn vị tiền thân Lữ đoàn 75 pháo binh QK7), hy sinh từ tháng 6/1966 (Khi đang trên đường vào Nam chiến đấu), cho đến tháng 4/1968 khi đang hoạt động trên địa bàn Quân khu 7.

Đây cũng là sự việc hy hữu, với các lý do:

- Tháng 8/1966, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 đã bị quân địch lấy mất một số giấy tờ, trong đó có 1 số Giấy báo tử liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 hy sinh từ tháng 6/1966 trên đường hành quân vào nam chiến đấu.

- Tháng 3/1967, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 đã bị quân Mỹ lấy mất Danh sách báo tử 59 Liệt sỹ hy sinh trên đường hành quân vào nam chiến đấu, từ tháng 6/1966 đến tháng 9/1966.

- Năm 1968, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 (Lúc này chiến đấu trên chiến trường tỉnh Bà Rịa - Quân khu 7) bị quân địch lấy mất cuốn sổ ghi chép danh sách 114 Liệt sỹ hy sinh từ tháng 6/1966 đến tháng 4/1966.

    Đó quả là việc hy hữu, có thể đó là lý do cho nên đến ngày hôm nay, 15/3/2021, một quân nhân có tên trong 2 Bảng danh sách bị quân Mỹ thu giữ tháng 3/1967 và năm 1968 là đc Đặng Thành Tuấn, sinh năm 1941 quê  Ân Đức - Hoài Ân - Bình Định Mẹ là Bùi T Đỉnh hy sinh  08/08/1966 tại trạm T10 vẫn chưa được công nhận là Liệt sỹ!!!Dưới đây là Danh sách 114 Liệt sỹ thuộc các Đại đội 4, Đại đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 724 pháo hỏa tiễn DKB ( Một trong những đơn vị tiền thân Lữ đoàn 75 pháo binh QK7), hy sinh từ tháng 6/1966 (Khi đang trên đường vào Nam chiến đấu), cho đến tháng 4/1968.

Trong Bản danh sách bị thu giữ năm 1968, có thông tin 1 số Liệt sỹ rất mờ, tôi đoán chữ nên có thể chưa được chính xác!

STT * Họ và tên * Sinh năm * Nguyên quán * Tên cha * Tên mẹ * Ngày hy sinh *Nơi hy sinh
1 * Lương Vĩnh Tâm/ [Lương Vĩnh Tân] * 1945 * Phúc Nhiên [Phú Nhiêu?] - Quang Trung - Phú Xuyên - Hà Tây * * * 08/06/1966 * T12
2 * Trương Văn Thoại * 1948 * Khoái Nội - Thắng Lợi - Thường TÍn - Hà Tây * Trương V Kết * * 24/06/1966 * T56
3 * Dương Văn Sùng/ Súng * 1947 * Văn Khê - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Tây * Dương V Hưng * * 27/06/1966 * T74
4 * Hoàng Văn Tiến??? * 1943? * Đình Cương - Trung Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh * Cha: Hòang Trung * * 27/06/1966 * TRạm 10 Hquân chết đuối
5 * Nguyễn Tiến Chạy * 1948 * Hòa Lạc - Tân Cường - Vĩnh Cường - Vĩnh Phúc [Hòa Lạc - Tân Cương - VĨnh Tường - VĨnh Phúc] * Ng V Hưng * Ng V Hanh * 27/06/1966 * T74
6 * Nguyễn Văn Tơ * 1940 * Đại Áng - Thanh Hưng - Thường Tín - Hà Tây [Đại Áng - Thanh Trì - Hà Nội] * Ng V Nghĩa * Ng T Mạc * 06/07/1966 * T8
7 * Nguyễn Cơ Tâm * 1932 * Ngũ Cầu - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây * * Ng T Giáo * 07/07/1966 * T6
8 * Đào Văn Quán [Đoàn Văn Quán?] * 1948 * Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây [Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội] * Đào V Tý * Ng T Tính * 07/07/1966 * T8
9 * Nguyễn Ngọc Nho * 1933 * An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây * * Ng T Gia * 07/07/1966 * T8
10 * Phạm Đình Vũ * 1942 * Bình Hạ - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên * Phạm Văn Đảm * Trần T Cật * 12/07/1966 * T1
11 * Trần Văn Tuy * 1941 * Đại Phúc - Quế Võ - Hà Bắc * Trần Văn Diễn * Bùi T Lựu * 16/07/1966 * T8 V C07
12 * Ngô Ngọc Hoàn * 1942 * Xóm 6 - Hải Long - Hải Hậu - Nam Hà * Ngô V Trung * Ng Thị Manh * 19/07/1966 * T8
13 * Nguyễn Văn Thành * 1942 * La Nội - Dương Nội - Hoài Đức - Hà Tây * Ng V Dư * Ng T Thuận * 20/07/1966 * T6
14 * Sỹ Danh Bách * 1945 * Việt Yên - Đông Yên - Quốc Oai - Hà Tây * * * 22/07/1966 * T6
15 * Nguyễn Đăng Cống * 1946 * Xóm 8 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội * Ng Đăng Tằng * Ng T Tính * 25/07/1966 * V C07 [Có thể là Viện C07 - Rx chú thích]
16 * Nguyễn Văn Hợi * 1944 * La Phẩm - Tân Hồng - Quảng Oai - Hà Tây [La Phẩm - Tân Hồng - Ba Vì - Hà Nội] * Ng V Kiến * Ng T Sấm * 26/07/1966 * T6
17 * Nguyễn Huy Ngọc * 1932 * Ngãi Cầu - An Khánh - Hoài Đức - Hà Tây * Thín * Thím: Ng T Sinh [Cập nhật 12/3/2021 theo Danh sách mới] * 28/07/1966 * T8a V C07 [Có thể là Viện C07 - Rx chú thích] [Cập nhật 12/3/2021: VCô7]
18 * Bùi Văn De [Bùi Văn Re?] * 1948 * Tống Thượng - Quang trung - Kinh Môn - Hải Dương * Bùi V Do * Ng T Xuyên * 29/07/1966 * X6
19 * Đỗ Xuân Đích [Đỗ Xuân Đức - Cập nhật 15/3/2021] * 1948 * Giang Xá - Đức Giang - Hoài Đức - Hà Tây [Trạm Trôi - Hoài Đức - Hà Nội] * Đỗ V Buồng * Ng T Son * 30/07/1966 * T9
20 * Bùi Duy Bội * 1936 * Ngãi Cầu - An Khánh - Hoài Đức - Hà Tây * * Chu T Sử * 03/08/1966 * T9
21 * Trịnh Bá Hướng * 1938 * Nội An - Đại Uyên - Chương Mỹ - Hà Tây [Đại Yên - Chương Mỹ - Hà Tây] * * Ng T Minh * 03/08/1966 * T9
22 * Thân Ngọc Tư * 1947 * Xóm Lĩnh - Hồng Thái - Việt Yên - Hà Bắc [Bắc Giang] * Thân Ngọc Đức * Thân T Sự * 03/08/1966 * T9
23 * Tô Xuân Trọng * 1948 * Liễu Ngoại - Ái Quốc - Thường Tín - Hà Tây [Khánh Hà - Thường Tín - Hà Tây] * Tô Xuân Ký * Đỗ T Thi * 04/08/1966 * T9
24 * Nguyễn Văn Tơ * 1938 * Cam Đà - Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây [Cam Đà - Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội] * * Lê T Mai * 05/08/1966 * T9
25 * Nguyễn Văn Khuê * 1945 * Phú Xuân - Thành Phấn - Phúc Thọ - Hà Tây * Ng V Thiệu * Kiêu T Bống * 06/08/1966 * T10 [Cập nhật 12/3/2021: Trạm 10 máy bay bắn chết thquân]
26 * Nguyễn Huy Đàm [ Nguyễn Duy Đà? - Cập nhật 12/3/2021] * 1947 * Úc Lý - Thanh Văn - Thanh Oai - Hà Tây * Ng Huy Nhị * Trương T Tuệ * 06/08/1966 * T10
27 * Trần Hữu Đô * 1947 * Mỹ Thắng - Mỹ Lộc - Nam Hà * * Trần T Mùi * 06/08/1966 * T10
28 * Đoàn Văn Số * 1946 * Bảo Lộc - Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây * Đoàn V Khiêm * Ng T Ất * 06/08/1966 * T10
29 * Đặng Thành Tuấn * 1941 * An Đức - Hoài Ân - Bình Định * * Bùi T Đỉnh * 08/08/1966 * T10
30 * Tạ Văn Chiến * 1944 * Duyên Trường - Duyên Thái - Thường Tín - Hà Tây * * Ng Thị Nhỡ * 08/08/1966 * T10
31 * Nguyễn Hữu Hồ * 1935 * Ngãi Cầu [Cập nhật 15/3/2021] - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây * * * 15/08/1966 * T6?
32 * Nguyễn Hữu Nhiểm * 1943 * Thường Đỗ - Thượng Vũ - Kim Thành - Hải Dương * Ng V Nhẩm * Ng T Hằng * 15/08/1966 * T10
33 * Mầu Danh Luân * 1935 * Đào Nguyên - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây * Mầu Danh Tuấn * Ng T Sin * 17/08/1966 * X1
34 * Nguyễn Xuân Hoan * 1944 * Châu Cầu - Châu Phong - Quế Võ - Hà Bắc [ Bắc Ninh] * Ng V Lực * Ng T Lực * 22/08/1966 * X6
35 * Nguyễn Văn Điểu * 1942 * Phú Trạch - Mễ Sở - Văn Giang - Hưng Yên * * Vũ T Tâm * 26/08/1966 * T6
36 * Nguyễn Văn Kỉm * 1947 * Thôn Cam - Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội * * Ng V Đậu * 27/08/1966 * T6
37 * Đỗ Quốc Toản * 1933 * Phương Viên - Liên Phương - Hoài Đức - hà Tây [Phương Viên - Song Phương - Hoài Đức - Hà Tây] * * Phạm T Bốn * 04/09/1966 * X6
38 * Đặng Văn Điệt * 1942 * Phù Long - Long Xuyên - Phúc Thọ - Hà Tây * Đặng V Liễn * Ng T Ngôi * 07/09/1966 * X3
39 * Hoàng Bá Sê? * 1940 * Đa Ngưu - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên * * Ng T Hội * 08/09/1966 * X6
40 * Chử Văn Huỳnh * 1945 * Phụng Công - Văn Giang - Hưng Yên * * * 08/09/1966 * TC [T6 - cập nhật 15/3/2021]
41 * Nguyễn Văn Tý * 1948 * La Khê - Văn Khê - Hoài Đức - Hà Tây * Ng V Ba * Ng T Ngúi * 12/09/1966 * X7
42 * Nguyễn Xuân Đốc * 1947 * Văn Yên - Việt Tiến - Việt Yên - Hà Bắc [ Bắc Giang] * Nguyễn Xuân Thống * Ng T Hợi * 20/09/1966 * T6
43 * Tạ Văn Gia * 1945 * Xóm 5 - Đại Phúc - Quế Võ - Hà Bắc [ Bắc Ninh] * Tạ V Giáo * Bùi T Vất * 22/09/1966 * X3
44 * Ngô Đức Lại * 1948 * Duyên Trường - Duyên Thái - Thường Tín - Hà Tây * Ngô V Vấn * Nguyễn T Sư * 27/09/1966
45 * Lê Thiên Triệu * 1948 * Bình Long - Thắng Lợi - Thường Tín - Hà Tây * Lê Quang Phiệt * Phùng T Sa * 28/09/1966 * Suối Ông Bẹ??
46 * Nguyễn Văn Cầu? * 1934 * Trịnh Mỹ - Ngô Quyền - Tiên Lữ - Hưng Yên * Cha: Nguyễn Văn Viễn * * 29/09/1966 * K79
47 * Nguyễn Chí Tước * 1947 * Sơn Dương - Minh Khai - Hoài Đức - Hà Tây * Ng Chí Thức * Lê Thị Tiến * 02/10/1966 * Phước Long
48 * Nguyễn Văn Ngọ * 1946 * Hòa Vôi - Hoàng Ngô - Quốc Oai - Hà Tây * Ng V Chừng * * 10/10/1966 * BV K79
49 * Đào Quý Vằng * 1933 * Ngự Cầu - An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây * Ng V Chung * * 10/10/1966 * BV K79
50 * Bùi Văn Bảy * 1936 * Văn Phú - Văn Khê - Hoài Đức - Hà Tây [Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội] * * Đỗ T Bốn * 13/10/1966 * V K79
51 * Đặng Đức Siếng/ [Đặng Đức Sủng?] * 1948 * Chi Điền - Cộng Hòa - Nam Sách - Hải Dương * * Lê T Tý * 19/10/1966 * V K79
52 * Ngô Xuân Thi * 1942 * Minh Đông - Minh Sơn - Việt Yên - Hà Bắc [ Bắc Giang] * Ngô Văn Thành * Ngô T Cương * 25/10/1966 * X3
53 * Lê Văn Mạnh * 1947 * Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Tây * Lê Đình Bản * Phạm T Trư * 29/10/1966 * V09
54 * Nguyễn Văn Lộc * 1947 * Cốc Thôn - Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây [Cốc Thôn - Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội] * Ng V Diệp * Ng Thị Tho * 06/11/1966 * V K79 [Có thể là Viện K79]
55 * Phan Văn Bốn??? * * Tân Trung - Mỏ Cày - Bến Tre * Cha: Phan Văn Thiện * * 14/11/1966 * X10
56 * Vương Đình Phả [Vương Văn Phả?] * 1939 * Mỹ Xá - Mỹ Tân - Nam Sách - Hải Dương [Mỹ Xá - Minh Tân - Nam Sách - Hải Dương] * Vương Đình Hứa * Thân T Thiển * 16/11/1966 * V K79
57 * Nguyễn Văn Bản * 1947 * Cam Thượng - Tùng Thiện - Hà Tây [Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội] * Ng V Hánh * Quách T Phúc * 20/11/1966 * Suối Ông Bẹ??
58 * Dương Văn Do * 1948 * ? Thắng? - Ba Trại - Bất Bạt - Hà Tây * Cha: Dương Văn Ban * * 29/11/1966 * K79
59 * Vũ Văn Bình/ Bính??? * * Lương Khê - Thuần Mỹ - Bất Bạt - Hà Tây * Cha: Vũ Văn Vích/ Bích * * 01/12/1966 * K79
60 * Phạm Ngọc Miễn * 1945 * Thái Bạt - Tòng Bạt - Bất Bạt - Hà Tây [Thái Bạt - Tòng Bạt - Ba Vì - Hà Nội] * * Đỗ Thị Gái * 04/12/1966 * Làng Phước Tín
61 * Đỗ Hữu Môn * 1944 * Tiến Xa [Tiêu Xá?] - Quang Sơn [Giang SƠn?] - Gia Lương - Hà bắc * Đỗ Hữu Tuế * Ng Thị Hạ * 06/12/1966 * A2
62 * Lê Đình Can??? * * Xóm Thẳng?? - VĨnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa * * Mẹ: Cao Thị Chủng * 01/03/1967 * Phía Bắc Trảng Mỹ
63 * Phạm Huy Hòa? * * Bắc Sơn - Yên Tiến - Ý Yên - Nam Hà * Chị: PHạm Thị Cợt * * 01/03/1967 * Ở lại chống càn bị B52 oanh tạc chết
64 * Phùng Văn Nga??? * * Viĩnh Thọ - Vân Phúc - Phúc Thọ - Hà Tây * Cha: Phùng? Văn Hòa * * 01/03/1967 * Ở lại chống càn bị B52 oanh tạc chết
65 * Đinh Văn Bộ??? * * Minh Quang - Bất Bạt - Hà Tây * Cha: Đinh Văn Bằng * * 01/03/1967 * Ở lại chống càn bị B52 oanh tạc chết
66 * Ngô Đình Tiến? * 1939 * Thái Hòa - Bình Phúc [Bình Phú?] - Thạch Thất - Hà Tây * Cha: Ngô Đình Bằng * * 01/03/1967 * Phía Bắc Trảng Mỹ. Chống càn bị máy bay B52 oanh tạc chết
67 * Phan Văn Bội/ Hội? * 1948 * Chi Các - Cẩm Hóa - Cẩm Giàng - Hải Dương * Phạm Văn Vân * * 29/03/1967 * BV K79 [ Bệnh viện K79]
68 * Nguyễn KHắc Sinh? * * Cổ Đô - Tân Lập - Quảng Oai - Hà Tây * Nguyễn Văn Kích * * 12/05/1967 * Ốm chết trên đường giao liên K2 đi K1
69 * Nguyễn Trọng Phụ? * 1948? * Ba Trại - Yên Bài? - Tùng Thiện - Hà Tây * Nguyễn Trọng Chương/ CHướng * * 08/07/1967 * Ốm chết hậu cứ (Suối Nhung)
70 * Cao Văn Hán * 1948 * Sâm Hồng - Thắng Lợi  Văn Giang - Hải Dương * Cha: Cao Văn Phiêu * * 03/09/1967 * Đại đội 5 (Suối Cá)
71 * Nguyễn Văn Soạn? * 1947 * Bắc Hạ? - Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương * Nguyễn Văn Mậu * * 09/09/1967 * T Xá E
72 * Tống Bá Nguyên * 1947 * Tiên Phương - Chương My - Hà Tây * Cha: Tống Bá Sắc * * 13/09/1967 * T20 Phước Long
73 * Phạm Văn??? * * Vân Đồng??? - Đông Anh - ngoại thành Hà Nội * Cha: Phaạm Văn Lát? * * 30/09/1967 * TRạm 6
74 * Đoàn Văn Mùa * 1935 * Bình Hạ - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên * Anh Đoàn Văn Đãi * * 21/10/1967 * Tại Đại đội 5 (… đánh Lộc Ninh) Hậu cứ …
75 * Lê Văn Kỷ??? * * Hoàng Lương - Hoàng Hóa - Thanh Hóa * * * 01/12/1967 * B60?
76 * Trần Văn Hải? * 1938 * Nam Cầu - Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Hà * Cha: Trần Văn Khê? * * 15/01/1968 * Hậu cứ suối Nhung
77 * Vũ Đình Hòa?? * 1947 * Tân Hưng - Vĩnh Bảo - Hải Phòng * Cha: Vũ Đình Huân * * 16/01/1968 * Gần suối quát? cạnh 77
78 * Nguyễn Quag Hòa? * 1945 * Quỳnh Phú - Gia Hưng - Hà Bắc * Cha: Nguyễn Quang Thứ * * 16/01/1968 * Gần suối quát? cạnh 77
79 * Trần Đức? Lương? * 1938 * Hợp Bàn Ứng Hòa Hà Tây * Vợ: Trịnh Thị Môn * * 16/01/1968 * Gần suối quát? cạnh 77
80 * Nguyễn Văn Thêm? * 1933 * Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên * Vợ: VÕ Thị Lơ * * 16/01/1968 * Gần suối quát? cạnh 77
81 * Đỗ Văn Dần? * 1941? * Yên Hưng - Lập Thạch - Vĩnh Phú * Vợ: Trần Thị Thế * * 16/01/1968 * Gần suối quát? cạnh 77
82 * Chu Xuân Phượng? * * Yên Thành - Phú Mỹ - Quảng Oai - Hà Tây * Cha: Chu Xuân Quy * * 17/01/1968 * Ốm chết trên đường giao liên K1 đi K7 (d22 Đoàn A1 CT5)
83 * Trần Quang Đạo? * * Quế Thắng??? - Ba Trại - Bất Bạt - Hà Tây * Cha: Trần Quang Mao * * 01/02/1968 * Ốm chết sau chiến đấu BHòa  [Biên Hòa] lần 2 ngày
84 * Nguyễn Hữu Sung * 1932 * Phổ An - Đức Phổ - Quảng Ngãi * Mẹ: Lê Thị Phố * * 04/02/1968 * Đánh Biên Hòalần 2 rút về tập kết bị máy bay oanh tạc
85 * Huỳnh Văn Son * 1935 * Thanh Thủy - Chợ Gạo - Mỹ Tho * Cha: Huỳnh Văn Vàng * * 04/02/1968 * Chết tại suối Cầu? … trên đường mòn từ suối đi đường xe bò Bầu Hàm
86 * Nguyễn Văn Cấn * 1949 * Mông Phụ - Đường Lâm - Tùng Thiện - Hà Tây * Cha: Nguyễn Văn Sưu * * 04/02/1968 * Chết tại suối Cầu? … trên đường mòn từ suối đi đường xe bò Bầu Hàm
87 * Sỹ Phóng/ Phong? * 1940? * Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh * Vợ Đỗ Thị Dần * * 22/02/1968 * Đường Lệ Xuân (Tải thực phẩm cho đơn vị ch/đấu)
88 * Nguyễn Hoàng Xuân * * Số nhà 119 - Ngã Tư Sở - Đống Đa - Hà Nội * Cha: Nguyễn Hoàng Cân * * 04/03/1968 * Sau khi tiêm thuốc bổ rút kim ra chết ngay trong 10 phút
89 * Kiều Công An * 1942 * Tieu Phong - Sen Chiểu - Phúc Thọ - Hà Tây * Cha: Kiều Văn Bân * * 10/03/1968 * Taây nam …. 5km gần đường xe bò …
90 * Nguyễn Đức Toàn * 1945 * Đổng Thanh - Minh Cường - Thường Tín - Hà Tây * Cha: Nguyễn Văn Tăng * * 10/03/1968 * Taây nam …. 5km gần đường xe bò …
91 * Lê Văn Sáng??? * 1938 * Đào Xa - Thắng Lợi - Thường Tín - Hà Tây * * * 01/04/1968 * K72
92 * Lâm Ngọc Lương? * 1942 * Hải An - Tĩnh Gia - Thanh Hóa * Cha: Lâm Bá Bính * * 02/04/1968 * Hậu cứ suối….
93 * Lê Văn Cát??? * 1937 * Phú Xá - Tiên Sơn - Hà Bắc * * * 14/06/1968 * Xã Tam Đa - Thủ Đức - Gia Định
94 * Hoàng TRọng Khang * 1943 * thôn Nam? Phụng Thượng - Phúc Thọ Hà Tây * Cha: Hoàng Trung? Long * * 14/06/1968 * Tam Đa - Thủ Đức - Gia Định
95 * Nguyễn Văn Hội? * 1936 * ??? Hải Phòng * Cha: Nguyễn Văn Tâm * * 14/06/1968
96 * Nguyễn Văn Nhân? * 1946 * Thụy Sơn? - Như Thụy - Lập Thạch - Vĩnh Phúc * Cha: Nguyễn ĐÌnh Thăng? * * 14/06/1968 * Tam Đa - Thủ Đức - Gia ĐỊnh
97 * Đinh Văn Hợi? * 1946 * ??? - Bất Bạt - Hà Tây * Cha: Dđinh Văn Lân * * 24/06/1968
98 * Vương Khôi? * 1943 * Đồng Quang - … - Quốc Oai - Hà Tây * Vợ: Nguễyn Thị Tuất * * 30/06/1968 * Suối ông Nhiên? - Thủ Đức - Gia Định
99 * Dương Văn Nhân? * 1944 * Nam Sơn - Na Rì - Bắc Thái * Mẹ: Lục Thị Khâm * * 02/07/1968 * Phú … - Thủ Đức - Gia Định
100 * Nguyễn Văn Đáng * 1940 * Phú Hòa? - … - … Hai Phòng * Cha: Nguyễn Văn Quốc * * 02/07/1968
101 * Đỗ Cao ???? * 1937 * Thiệu Nguyên - Thiệu Hóa - Thanh Hóa * Vợ: Tống Thị Như * * 12/07/1968
102 * Đỗ Tuấn ??? * 1936? * Thượng Cốc - Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương * * * 04/08/1968 * Mất tích
103 * Trần Quang Lập * 1946 * ???. Hà Tây * Cha: Trần Thị Thanh? * * 16/09/1968 * gần suối Quýt - ??/
104 * Nguyễn Đình Thúy * 1937 * Vân Lũng - An Khánh - Hòai Đức - Hà Tây * * Ng V Thành * 06/08/1966 [Cập nhật 12/3/2021: 28/7/1966] * T6
105 * Đỗ Đồng Thiệu * 1931 * Ngãi Cầu - An Khánh - Hoài Đức - Hà Tây * * Vợ Bùi Thị Thẩm (Cập nhật 12/3/2021) * 10/09/1966 - Cập nhật 12/3/2021 * X10 Chết đuối - Cập nhật 12/3/2021
106 * Nguyễn Văn CHương * 1940 * Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Tây * Cha: Nguyễn VĂn Dơi? * * 16/1/1968? * ??? -- Ko đọc đc chưa
107 * Nguyễn Văn Dậu? * 1937 * Cao Đại? - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc * Vợ: Lê Thị Sẻ? * * 16/4/1968? * ??? -- Ko đọc đc chưa
108 * Nguyễn Văn Nông? * 1936 * Quốc Tấn - Thường Tín - Hà Tây * Vợ: Nguyễn Thị Cẩm? * * 16/4/1968? * ??? -- Ko đọc đc chưa
109 * Nguyễn Thái Mây * 1945 * Đổng Viên - Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội * * Lê T Bé * 17/12/1966 [22/12/1966 - Cập nhật 12/3/2021] * Suối A [Suối Ông - Cập nhật 12/3/2021]
110 * Nguyễn Văn Ngô * 1948 * Yên Mỹ - Thanh Mỹ - Tùng Thiện - Hà Tây * Cha: Nguyễn Văn Lập * * 00/01/1900
111 * Phan Sơn??? * 1946 * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin
112 * Thiều Quang Thế * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin
113 * Lâm Đồng? * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin
114 * Nguyễn Văn Quyết? * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin * * Ko ghi thông tin * Ko ghi thông tin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét