Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

[5.254.1] Các Giấy báo tử/ Danh sách liệt sỹ: (1) Lê Minh Phương quê Trường Thành - Ô Môn - Cần Thơ; (2) Nguyễn Văn Tốt quê Vĩnh Xuân - TRà Ôn - TRà Vinh; (3) Nguyễn Văn Cỗ quê Cổ Đông - Tùng Thiện - Sơn Tây; (4) Phan văn Đài quê Hữu Chính - Vũ Tiên - Thái Bình, hy sinh năm 1967

 2021032950383


Các Giấy báo tử/ Danh sách liệt sỹ: 

(1) Liệt sỹ Lê Minh Phương quê Trường Thành - Ô Môn - Cần Thơ, sinh năm 1942, Hy sinh 21/4/1967; 

(2) Liệt sỹ Nguyễn Văn Tốt quê Vĩnh Xuân - TRà Ôn - TRà Vinh, sinh năm 1935, hy sinh 26/4/1967; 

(3) Liệt sỹ Nguyễn Văn Cổ quê Cổ Đông - Tùng Thiện - Sơn Tây, sinh năm 1937, mất do bệnh ngày 17/11/1967; 

Cổng thông tin quốc gia mộ LS có thông tin như sau:

(4) Liệt sỹ Phan văn Đài quê Hữu Chính - Vũ Tiên - Thái Bình, sinh năm 1944, mất do bệnh ngày 27/12/1967;


Ảnh chụp các giấy tờ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét