Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

[5.250] Giấy giới thiệu của Liệt sỹ Vũ Thành Lâm, đơn vị Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, quê Thao Tiên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, hy sinh tại rừng cao su Măng Cải - Lộc Ninh, tháng 10/1967

 2021031132361


Giấy giới thiệu, đề ngày 27/6/1967, do đồng chí Lê Mạc thay mặt Thủ trưởng Đoàn K21 (Tức Trung đoàn 165 Sư đoàn 7), giới thiệu đồng chí Vũ Thành Lâm, Tiểu đội phó, được cử đến Trạm 17, Ban Tổ chức ĐOàn 15 (Tức Sư đoàn 7) để dự Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sỹ thi đua toàn quân.

Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ sau trận đánh với 1 đơn vị bộ đội Việt Nam (cỡ tiểu đoàn) tại khu vực rừng cao su Măng Cải, phía Tây thị xã Lộc Ninh. Thông tin phía Mỹ ghi nhận có hàng chục bộ đội VN hy sinh sau trận đánh.

Ảnh chụp Giấy Giới thiệu:
Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Vũ Thành Lâm như sau:

Họ và tên:Vũ Thành Lâm
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1942
Nguyên quán:Thao Tiên, Thiệu Hóa,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:8/1964
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c7/d5/e165/f7
Cấp bậc:0/ - BT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:30/10/1967
Trường hợp hi sinh:Măng Cải - Măng Cải
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Ngoài ra Web Chính sách quân đội còn có các Liệt sỹ khác cùng đơn vị hy sinh ngày này tại Măng Cải, danh sách như sau: 


STT Họ và tên Ngày hy sinh ĐƠn vị Năm sinh Quê quán Nơi hy sinh
1 Đỗ Văn Thám 30/10/1967 , e165/f7 1945 Đồng Thanh, Thư Trì, Thái Bình , , Măng Cải, Bình Long
2 Nguyễn Văn Lĩnh 30/10/1967 , c18/d5/e165/f7 1932 Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phú , , Măng Tải - Măng Tải
3 Nguyễn Văn Ninh 30/10/1967 , c8/d5/e165/f7 1940 Yên Lập, Cẩm Khê, Vĩnh Phú , , Măng Cải - Măng Cải Bình Long
4 Nguyễn Văn Tắc 30/10/1967 , c7/d5/e165/f7 1945 Hồng Việt, Tiên Hưng, Thái Bình , , Măng Cải, Lộc Bình
5 Phạm Văn Gặp 30/10/1967 , 165, f7 1933 Đông Thành, Chợ Lớn, Sài Gòn , , Măng Cải - Măng Cải, Bình Long
6 Vũ Thành Lâm 30/10/1967 , c7/d5/e165/f7 1942 Thao Tiên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa , , Măng Cải - Măng Cải
7 Vũ Văn Bàn 30/10/1967 , c8/d5/e165/f7 1941 Vũ Hội, Vũ Tiên, Thái Bình , , Bình Long - Măng Cải, Bình LongKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét