Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

[6.30] Không ảnh (27): Hình ảnh khu vực trọng điểm Seng Phan (Lào) trên tuyến đường vận tải chiến lược 559 - Đường Hồ Chí Minh, năm 1973

 20210304


Hình ảnh khu vực trọng điểm Seng Phan (Lào) trên tuyến đường vận tải chiến lược 559 - Đường Hồ Chí Minh, năm 1973. 

Khu vực này bị ném bom dữ dội trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét