Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

[5.495] Sổ ghi chép của liệt sỹ Lưu Đình Lĩnh, đơn vị Đại đội 18 súng máy phòng không Trung đoàn 209 sư đoàn 7, quê Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa, hy sinh 15/4/1972

2023042042718 

1. Ngày 15/4/1972, tại khu vực nam Chơn Thành (Nay thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, gần ranh giới với tỉnh Bình Phước), sau 1 trận chiến, quân Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Đại đội 18 súng máy phòng không Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.

Một trong số đó có Sổ ghi chép của liệt sỹ Lưu Đình Lĩnh, tiểu đội phó, quê Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa.

Ảnh chụp trang đầu cuốn sổ, có chữ ký liệt sỹ Lưu Đình Lĩnh


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lưu Đình Lĩnh như sau:


Họ và tên:Lưu Đình Lĩnh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1950
Nguyên quán:Yên Thọ, Yên Định,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:6/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c18/e209/f7
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:15/4/1972
Trường hợp hi sinh:
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét