Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

[3.282] Giấy chứng nhận bị thương và biên lai chuyển tiền của đc Nguyễn Minh Hải, đơn vị thuộc tỉnh đội Bình Định, quê Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam

2023043052739


Tháng 3 năm 1970, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tỉnh đội Bình Định.

Một trong số đó có giấy tờ của đc Nguyễn Minh Hải, đơn vị thuộc tỉnh đội Bình Định, quê Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam, gồm:

- Giấy chứng nhận bị thương do Trung đoàn 568 Sư đoàn 338 QK Tả Ngạn đề ngày 5/11/1968, cấp cho đc Nguyễn MInh Hải, xác nhận đc Hải bị thương tại Can Lộc Hà Tĩnh trên đường vào nam chiến đấu, được điều trị tại quân y đội phẫu trạn T12 Binh trạm 9. Mặt sau tờ giấy có xác nhận mức độ thương vong chưa đủ tiêu chuẩn tính thương tật.

- Giấy chứng minh quân nhân mang tên Nguyễn MInh Hải.

- Biên lai chuyển tiền đề ngày 30/10/1969, người gửi là Nguyễn MInh Hải đơn vị hòm thư 16882 IB người nhận Phạm Thị Kim Vui - PHó chủ tịch ủy ban hành chính Nhân Chính huyện Lý Nhân Nam Hà, với số tiền chuyển là 30 đồng.

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét