Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

[5.502] Danh sách phụ cấp và bồi dưỡng tháng 3/1967 của 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn 816 Quân khu Trị Thiên; trong đó có tên liệt sỹ Trần Văn Cẩn - Chính trị viên phó đại đội đơn vị K816, quê Thanh Hà - Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa

2023042951735


Tháng 5/1967, tại Hải Lăng Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 416/ tiểu đoàn 816 [hay tiểu đoàn 3 trung đoàn 9] Quân khu Trị Thiên.

Một trong số đó gồm: 

Danh sách phụ cấp và bồi dưỡng tháng 3/1967 có tên, cấp bậc và phụ cấp của 118 cán bộ chiến sỹ cấp bậc từ Trung úy cho đến Binh nhì.

Đáng chú ý trong số thứ tự 3 có tên đc Trần Văn Cẩn. Theo thông tin tại Giấy báo tử, liệt sỹ Trần Văn Cẩn - Chính trị viên phó đại đội đơn vị K816, quê Thanh Hà - Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa, hy sinh ngày 13/5/1967 tại mặt trận phía Nam.

Ảnh chụp 4 trang Danh sách 118 cán bộ chiến sỹ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét