Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

[5.497] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (147): Giấy khen và Đơn xin chuyển Đảng chính thức của liệt sỹ Vũ Văn Nghi đơn vị Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, quê Mỹ Đức - An Thụy [An Lão] - Hải Phòng

2023042446724

1. Ngày 18/6/1971, quân Lonnol tại vùng đông bắc thủ đô  Phnom Penh - Campuchia có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 1 [Trung đoàn 271/ Trung đoàn 761] nhiều giấy tờ.

Một trong số đó có các giấy tờ của liệt sỹ Vũ Văn Nghi, gồm:

- Quyết định của Thủ trưởng Ấp 1 đề ngày 19/8/1970 đề bạt đc Vũ Văn Nghi từ Tiểu đội bậc phó đơn vị H2 lên cấp Tiểu đội bậc trưởng.

- Quyết định kết nạp Đảng đề 8/9/1970 đc Vũ Văn Nghi vào Đảng.

- Quyết định đề ngày 7/12/1970 của đơn vị F51 đề bạt đc Vũ Văn Nghi lên Trung đội bậc phó.

- Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 14/12/1970 mang tên Vũ Văn Nghi, được cấp Bằng khen do thành tích chiến đấu 2 trân tại ... ngày 30/11 và 2/12/1970.

- Đơn xin chuyển Đảng chính thức mang tên Vũ Văn Nghi, sinh 1951, quê thôn ... xã Mỹ Đức huyện An Thụy [An Lão] tp Hải Phòng. Thuộc đơn vị C2 ấp 1 F51.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng và ĐƠn xin chuyển Đảng chính thức: 

2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Vũ Văn Nghi, trong đó đơn vị, quê quán, ngày hy sinh 18/6/1971 khớp với thông tin thu giữ giấy tờ đc Vũ Văn Nghi. Tuy nhiên nơi hy sinh trong web Chính sách quân đội ghi là "Bình Long". Khả năng cao thông tin này không chính xác.


Họ và tên:Vũ Văn Nghi
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Mỹ Đức, An Thụy,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:8/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e1/f9
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:18/6/1971
Trường hợp hi sinh:Bình Long
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét