Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

[5.500] Danh sách 8 liệt sỹ thuộc Tỉnh đội Tuyên Đức [Lâm Đồng] hy sinh năm 1971

2023042648729

Năm 1972, quân đội Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của đơn vị TỈnh đội Tuyên Đức [Lâm ĐỒng ngày nay].

Một trong số đó có 1 Bảng tiêu đề: "Báo cáo danh sách cán bộ hy sinh đầu hàng, mất tích, bị bắt". Danh sách gồm có 8 cán bộ, tuy nhiên chỉ thấy có cột ghi thông tin ngày hy sinh, mà không thấy có cột ghi thông tin đầu hàng/ mất tích/ bị bắt, nên có thể kết luận đây là danh sách cán bộ hy sinh. Các liệt sỹ hy sinh năm 1971.

Danh sách cụ thể như sau:
Ảnh chụp Bản danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét