Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

[5.569] Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc trung đoàn 272 sư đoàn 9 hy sinh ngày 6 và 7/2/1971 trong trận đánh vào sân bay Chúp (Campuchia): (1) LS Lê Hồng Tiến quê Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú; (2) LS Nguyễn Văn Chuyển quê Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

2024010120794


1. Trong các ngày 6 và 7 tháng 2 năm 1971, tại khu vực sân bay Chúp [phía tây đồn điền cao su Chup] - Campuchia, bộ đội thuộc Trung đoàn 272 [trung đoàn 2] sư đoàn 9 đã tấn công Chiến đoàn 333 quân Sài Gòn. 

Theo thông tin quân Mỹ thì trận đánh ngày 6/2/1971 có 91 bộ đội VN hy sinh, trận đánh ngày 7/2/1971 có 123 bộ đội VN hy sinh.

2. Sau trận đánh, quân Sài Gòn thu giữ một số giấy tờ của bộ đội VN, trong đó có:

- Giấy chứng minh và Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn mang tên đc Lê Hồng Tiến.

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Văn Chuyển.

3. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lê Hồng Tiến và Nguyễn Văn Chuyển, cụ thể như sau:

* LS Lê Hồng Tiến * Hy sinh: 07/02/1971 * Đơn vị: , c8/d5/e2/f9 * Quê quán: Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú * Nơi an táng ban đầu: , 

* LS Nguyễn Văn Chuyển * Hy sinh: 07/02/1971 * Đơn vị: , T sát d5/e2/f9 * Quê quán: Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng * Nơi an táng ban đầu: , 


4. Ảnh chụp giấy tờ của 2 liệt sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét