Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

[5.638] Giấy tờ thu từ thi thể 5 bộ đội Việt Nam (200): Giấy tờ khen thưởng của liệt sỹ Nguyễn Văn Thứ, đơn vị thuộc tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Xóm 4 - Thạch Vinh - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

2024060125883

1. Ngày 10/12/1969 tại Bình Định, quân Nam Triều tiên thu giữ từ thi thể 5 bộ đội thuộc tiểu đoàn 6 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5 một số giấy tờ, một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Nguyễn Văn Thứ:

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Văn Thứ, được đến tại B1.

- Giấy chứng minh hạ sỹ quan mang tên đc Nguyễn Văn Thứ.

- Giấy chứng nhận đeo huy hiệu Quyết Thắng mang tên đc Nguyễn Văn Thứ, sinh 1942 quê Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh.

- Quyết định đề 1/12/1968 của Thủ trưởng đơn vị Đoàn 22 thăng cấp từ Trung sỹ lên Thượng sỹ cho đc Nguyễn Văn Thứ.

- Biên lai chuyển tiền về người nhận là Nguyễn Thị Phương, địa chỉ Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh.

2. Có tên liệt sỹ Nguyễn Văn Thứ khớp với thông tin trong giấy tờ bị quân Nam Triều tiên thu giữ.

3. ẢNh chụp Giấy khen của đc Nguyễn Văn Thứ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas) Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét