Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

[3.47] Hai bức ảnh phía Mỹ thu được ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1/1968 (Tết Mậu Thân)

2017091037042 


Hai bức ảnh phía Mỹ thu được tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1/1968, gồm có:


Bức ảnh thứ nhất chụp người đàn ông trong bộ quân phục cùng người phụ nữ trẻ.

- Bức ảnh thứ 2 chụp 1 người đàn ông trong bộ quần áo sẫm màu.

Thông tin của phía Mỹ cho thấy 2 bức ảnh này được đơn vị thiết kỵ của Sư đoàn 25 Mỹ thu được ngày 31/1/1968 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là đơn vị tiến từ căn cứ Sư đoàn 25 dọc theo QL1 về ứng cứu cho các lực lượng Mỹ và VNCH phòng thủ khu vực phía Tây sân bay sáng ngày 31/1/1968, và giao chiến dữ dội với các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam ở khu vực này. Không có thông tin thêm về các bức ảnh (tên tuổi, đơn vị....).

Rongxanh phán đoán có thể những bức ảnh này thuộc về chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc đơn vị tham gia tấn công sân bay Tân Sơn Nhất ngày 31/1/1968 (Tết Mậu Thân).

Ảnh chụp các bức ảnh:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét