Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

[3.49] Cuốn sổ ghi chép của bác Đàm Quang Khải, quê ở Thanh Hóa, do phía Mỹ thu được ở khu vực tổng kho Long Bình - Biên Hòa, Tết Mậu Thân 1968

2017091643051

Cuốn sổ ghi chép của bác Đàm Quang Khải, thông tin ghi chép từ khoảng tháng 9/1967 cho đến tháng 1/1968. Các thông tin gồm có các bài học, danh sách chiến sỹ trong trung đội, bảng biểu.... 


Trang cuối cuốn sổ có ghi địa chỉ nhắn tin cho chị là Đàm Thị Minh Tâm địa chỉ: xóm Sơn - xã Đông Lĩnh - huyện Đông Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Suy đoán bác Đàm Quang Khải có quê quán ở địa chỉ trên.

Cuốn sổ này phía Mỹ thu được ở khu vực Long Bình, cùng với 1 giấy tờ khác của Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 275/Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5, dịp Tết Mậu Thân 1968. Rongxanh suy đoán bác Đàm Quang Khải thuộc đơn vị Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 275 - Sư đoàn 5.

Ảnh chụp 2 trang của cuốn sổ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét