Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

[5.50] Danh sách 56 cán bộ chiến sỹ thuộc 1 đơn vị của Tiểu đoàn 16, có 36 người có địa chỉ quê quán, do phía Mỹ thu được ở khu vực sân bay Tân Sơn NHất, Tết Mậu Thân 1968

2017092754071

Danh sách 56 cán bộ chiến sỹ thuộc 1 đơn vị của Tiểu đoàn 16, có 36 người có địa chỉ quê quán, do phía Mỹ thu được ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Tết Mậu Thân 1968. 


Tiểu đoàn 16 là đơn vị chính tham gia tấn công sân bay Tân Sơn Nhất từ phía Tây, Tết Mậu Thân 1968.

Nguyên gốc đây là Bảng danh sách gửi tiền của cán bộ chiến sỹ về cho người thân ở quê, Rongxanh đánh máy phần tên và địa chỉ quê quán.

1.Bùi Văn Quyền - Người nhận: Bùi Thị Giông - Địa chỉ: Xóm Bách thôn Quả, xã Lê Lợi, Vụ Bản, Nam Hà
2.Trần Quang Vinh - Người nhận: Trần Đình Chẩn - Địa chỉ: Xóm Bắc Trạch thôn Thượng, xã Xuân Nam, Xuân trường, Nam Hà
3.Phạm Hồng Sơn - Người nhận: Phạm Quang Trường - Địa chỉ: Xóm Phú Hòa, xã Trực Thái, Trực Ninh, Nam Hà
4.Nguyễn Văn Thuận - Người nhận: Nguyễn THị Nhỏ - Địa chỉ: Xóm 3 thôn Lạc Thành, xã Giao Thuận, Giao Thủy, Nam Hà
5.Nguyễn Viết Thuận - Người nhận: Nguyễn Thị Thuận - Địa chỉ: Xóm Trường Kiệt, xã Hải Phú, Hải Hậu, Nam Hà
6.Ngô Văn Lộc - Người nhận: Ngô Thị Lộc - Địa chỉ: Xóm Trung Lý, xã Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Hà
7.Vũ Đình Ngự - Người nhận: Nguyễn Thị Định - Địa chỉ: Xóm Cát Khê, xã Tràng Cát, An Hải, Hải Phòng
8.Lê Đình Kiện - Người nhận: Nguyễn Thị Quấn - Địa chỉ: Xóm Lộc Nham, xã Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa
9.Trịnh Minh Sản - Người nhận: Trịnh Văn Chờ - Địa chỉ: Xóm Đông, xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Hà
10.Nguyễn Tài Khôi - Người nhận: Nguyễn Tài Vời - Địa chỉ: Xóm Trung Đoài, xã Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa
11.Đinh Văn Nhanh - Người nhận: Vũ Thị Vàm - Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa
12.Nguyễn Văn Dũng - Người nhận: Nguyễn Văn Quyền - Địa chỉ: Xóm Cẩm Môn, xã Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa
13.Đoàn Văn Thiệp - Người nhận: Đoàn Thị Đắc - Địa chỉ: Xóm Duyên Trường, xã Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Hà
14.Bùi Văn Nghĩa - Người nhận: Bùi Viết Lê - Địa chỉ: Xóm 1, xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Hà
15.Cao Xuân Lương - Người nhận: Nguyễn Thị Dế - Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, xã Xuân Thanh, Xuân Trường, Nam Hà
16.Trịnh PHú Phác - Người nhận: Trịnh Tống Quyền - Địa chỉ: Xóm Nam Hào, xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Hà
17.Trần Xuân Riệp - Người nhận: Trần Thị Diệp - Địa chỉ: Xóm Phú Ân, xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Hà
18.Phạm Phi HÙng - Người nhận: Phạm Viết Dũng - Địa chỉ: Xóm 3, xã Xuân Kiên, Xuân TRường, Nam Hà
19.Trần Đình Thiện - Người nhận: Trần Quốc Lập - Địa chỉ: Xóm Nhị Đáp?, xã Liên Minh, VỤ Bản, Nam Hà
20.Nguyễn Văn Sắc - Người nhận: Nguyễn Viết Tưởng - Địa chỉ: Xóm Hải Tâm?, xã Giao Hải, Giao Thủy, Nam HÀ
21.Đỗ Doanh Đào - Người nhận: Đỗ Thị Đào - Địa chỉ: Xóm Bắc Phú, xã Trực Cát, Trực Ninh, Nam Hà
22.Trần Gia Trọng - Người nhận: Ngô Đức Cáp - Địa chỉ: Xóm 28, xã Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Hà
23.Trần Thanh Đạm - Người nhận: Phạm Thị Bi - Địa chỉ: Xóm 9 thôn Hội Nam, xã Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định
24.Trần Quang Thuật - Người nhận: Trần Thị Hội - Địa chỉ: Xóm Khai Tiến, xã Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Hà
25.Phạm Đức Lưu - Người nhận: Tăng Thị Lẫm - Địa chỉ: Xóm Đông Trung thôn Văn Bằng?, xã Trực Tuấn, Trực Ninh, Nam Hà
26.Nguyễn Văn Quắc - Người nhận: Nguyễn Văn Thiển - Địa chỉ: Xóm 1, xã Cốc Thành, Vụ Bản, Nam Hà
27.Hoàng Văn CHí - Người nhận: Hòang Văn Lan - Địa chỉ: Xóm Tại thôn Mai Xá, xã Mỹ Xá, Mỹ Lộc, Nam Hà
28.Phạm Văn Quốc - Người nhận: Phạm Thị Hường - Địa chỉ: Xóm Toàn Chấn?, xã Phú Lệ, Quan Hóa, Thanh Hóa
29.Hà Văn Linh - Người nhận: Hà Văn Nhình - Địa chỉ: Xóm Bài?, xã Trung Thành, Quan Hóa, Thanh Hóa
30.Phạm Văn Tụ - Người nhận: Bùi Thị Nhường - Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã Thạch ĐỊnh, Thạch Thành, Thanh Hóa
31.Đặng Văn Ngưỡng - Người nhận: Đặng Văn Mão - Địa chỉ: Xóm Rạch?, xã Nam Tuấn, Nam Trực, Nam Hà
32.Nguyễn Đức Phù - Người nhận: Nguyễn Văn Khuyến - Địa chỉ: Xóm 24, xã Xuân An, Xuân Trường, Nam Hà
33.Vũ Xuân Thu - Người nhận: Vũ Văn PHú - Địa chỉ: Xóm Thức Tới?, xã Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Hà
34.Nguyễn Văn Mà - Người nhận: Nguyễn Văn Tường - Địa chỉ: Xóm Phương Khê, xã Ngọc Sơn, Kim Bảng, Nam Hà
35.Bùi Văn Vợi - Người nhận: Bùi Thị Rém - Địa chỉ: Xã Thạch SƠn, Thạch Thành, Thanh Hóa
36.Nguyễn Duy Cổn - Người nhận: Nguyễn Thị Phong - Địa chỉ: Xã Thạch Đài, THạch Hà, HÀ Tĩnh
37.Phạm Ảnh - Người nhận: Không rõ
38.Bùi A - Người nhận: Không rõ
39.Đặng Ngọc - Người nhận: Không rõ
40.Đinh Bách - Người nhận: Không rõ
41.Vũ Lập - Người nhận: Không rõ
42.Nguyễn Cảnh - Người nhận: Không rõ
43.Nguyễn CHữ - Người nhận: Không rõ
44.Lê Tiẹp - Người nhận: Không rõ
45.Đinh Lửu - Người nhận: Không rõ
46.Vũ Tạo - Người nhận: Không rõ
47.Lữ Danh - Người nhận: Không rõ
48.Hà CHương - Người nhận: Không rõ
49.Trần Thuận - Người nhận: Không rõ
50.Hoàng Thìn - Người nhận: Không rõ
51.Trương Vịnh - Người nhận: Không rõ
52.Lê Thước - Người nhận: Không rõ
53.Nguyễn Hấp - Người nhận: Không rõ
54.Bùi Đồng - Người nhận: Không rõ
55.Hoàng Huệ - Người nhận: Không rõ
56.Trần Thường - Người nhận: Không rõ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét