Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

[5.46] Thông tin Liệt sỹ Nguyễn Quốc Minh là cán bộ trinh sát thuộc Trung đoàn 209 - Sư đoàn 7 Quân đội nhân dân Việt Nam

2017091441047

Thông tin phía Mỹ ghi nhận, ngày 30/7/1968 thu giữ một số giấy tờ trên thi thể một chiến sỹ tên Nguyễn Quốc Minh, là cán bộ trinh sát của Trung đoàn 209 - Sư đoàn 7 ở khu vực thuộc tỉnh Daklak (Có tọa độ nơi thu giữ tài liệu, Rongxanh sẽ cung cấp tới thân nhân LS khi có đề nghị). 

Không có thông tin thêm về quê quán của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Minh.

Thông tin tóm tắt từ những tài liệu thu được:

- Trung đoàn 209 xuất phát vào Nam ngày 7/2/1968 từ tỉnh Hòa Bình, bằng xe vận tải.

- Ngày 17/2/1968 Trung đoàn 209 đến đất Lào và tiếp tục đi đến Kontum.

- Ngày 17/3/1968 Trung đoàn 209 đến khu vực tập kết của Mặt trận B3.

- Ngày 3/5/1968 đơn vị hoạt động ở khu vực cách Polei Kreng 2 giờ đi bộ.

- Ngày 15/5/1968 tiểu đoàn 5 Trung đoàn 209 tấn công khu trú quân của 1 đơn vị biệt kích VNCH, nhưng bị tổn thất, phải vận chuyển thương binh tử sỹ từ lúc 6h00 sáng đến tận 18h00 ngày 16/5/1968.

- Trung đoàn 209 nghỉ đến ngày 29/5/1968, sau đó di chuyển đến tỉnh Daklak.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét