Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

[3.51] Một số giấy tờ của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn pháo binh 28 Miền, do phía Mỹ thu được ở Kampong Cham tháng 9/1971

2017092047055 

Các giấy tờ của cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 6 - Trung đoàn 28 pháo binh Miền do phía Mỹ thu được tháng 9/1971 tại Kampong Cham - Campuchia. 


Các giấy tờ gồm có:
- Giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ vẻ vang, đề ngày 30/6/1971, cấp cho đ/c Lê Văn Nam.

- Giấy chứng nhận khen thưởng (Giấy khen) đề ngày 26/3/1971, cấp cho đ/c Lê Viết Nam.

- Quyết định ngày 2/9/1971, kết nạp đ/c Đỗ Đức Trụ vào Đoàn thanh niên.

- Quyết định ngày 14/5/1971, kết nạp đồng chí Lê Văn Nam, đơn vị Đại đội 3 - Tiểu đoàn 6 - Trung đoàn 28, vào Đảng.

- Sơ yếu lý lịch của đ/c Vũ Duy Tiến, sinh 16/1/1947, trú quán xã Xuân Sơn, huyện Tùng Thiện [Sơn Tây], Hà Tây.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét