Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

[5.49] Thông tin về một số liệt sỹ thuộc Trung đoàn 273 - Sư đoàn 9, hy sinh trong chiến dịch Lộc Ninh 28/10/1967 đến 3/11/1967

2017092552067

Danh sách một số liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 7, Đại đội 18 Súng máy phòng không, Đại đội 21 Trinh sát - Trung đoàn 273 - Sư đoàn 9, lập 5/11/1967, gồm có họ tên, quê quán, người thân thích, hy sinh trong chiến dịch Lộc Ninh - tỉnh Bình Long, từ 28/10/1967 đến 3/11/1967.


Danh sách này phía Mỹ thu được vào dịp Tết Mậu thân 1968.

1. Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 273:2. Liệt sỹ cấp bậc từ Tiểu đội trưởng đến chiến sỹ thuộc Đại đội 21 trinh sát - Trung đoàn 273:

3. Liệt sỹ cấp bậc từ Tiểu đội trưởng đến chiến sỹ thuộc Đại đội 18 súng máy phòng không - Trung đoàn 273:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét