Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

[5.51] Đơn xin vào Đảng của chiến sỹ Nguyễn Xuân Khang, quê Vĩnh Phong - Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ, do phía Mỹ thu được tháng 4/1968

2017092855073

1. Giấy chứng minh, cấp cho chiến sỹ Nguyễn Xuân Khang, Đoàn 251, đi S9 Hải Yến (Cấp cho các chiến sỹ trên đường đi vào Nam),

2. Đơn xin gia nhập Đảng, đề ngày 17/2/1968, của chiến sỹ Nguyễn Xuân Khang, phần quê quán có ghi: Vĩnh Phong - Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ, do phía Mỹ thu được tháng 4/1968, từ thi thể của 1 chiến sỹ Quân đội Nhân Dân Việt Nam. 

Rongxanh suy đoán người chiến sỹ hy sinh là Nguyễn Xuân Khang, và đơn vị của chiến sỹ Nguyễn Xuân KHang là Sư đoàn 5 Quân khu 7. Nơi thu được tài liệu có tọa độ, Rongxanh sẽ cung cấp khi có đề nghị.

Ảnh chụp Giấy chứng minh và Đơn xin gia nhập Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét