Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

[3.59] Bản tin Truyền thống - tờ báo của Trung đoàn 272/ TRung đoàn 2 Đồng Xoài - Sư đoàn 9 Quân đội nhân dân Việt Nam, do phía Mỹ thu được dịp Tết Mậu thân 1968 tại khu vực Thủ Đức

2017112352084

Bản tin Truyền thống - tờ báo của Trung đoàn 272/ TRung đoàn 2 Đồng Xoài - Sư đoàn 9 Quân đội nhân dân Việt Nam, do phía Mỹ thu được dịp Tết Mậu thân 1968 tại khu vực Thủ Đức. 

Số báo này in ngày 7/12/1967, gồm có 4 trang, trong đó 2 trang cuối hơi mờ.

Dưới đây là ảnh chụp 2 trang đầu của tờ báo:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét