Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

[4.23] Danh sách có tên và quê quán của 121 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 pháo binh DKB, Bộ Tư lệnh Miền, do phía Mỹ thu giữ

2017112453086

Danh sách có tên và quê quán của 121 cán bộ chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 724 pháo binh DKB, Bô Tư lệnh Miền (đã dịch qua tiếng Anh), do phía Mỹ thu giữ.

Tiểu đoàn 2 có 125 cán bộ chiến sỹ, được chia thành 7 Tiểu đội.

Trung đoàn 724 nguyên là Trung đoàn 84A pháo binh mang vác DKB, xuất phát vào Nam khoảng giữa năm 1966.

Theo danh sách này thì quê quán theo từng tỉnh có số lượng người như sau:

- Hà Tây có số lượng người đông nhất là 65 người,
- Hà Bắc có 13 người,
- Hải Dương có 6 người,
- Nam Hà có 9 người,
- Phú Thọ có 2 người,
- Vĩnh Phúc có 5 người,
- Hà Nội có 4 người,
- Hòa Bình có 1 người,
- Hưng Yên có 7 người,
- Thanh Hóa có 2 người,
- Bắc Cạn có 1 người,
- Ninh Bình có 1 người,
- Nghệ An có 1 người,
- Hải Phòng có 1 người,
- Thái Nguyên có 1 người,
- Quảng Ngãi có 1 người.


Ảnh chụp bản danh sách (Đã dịch qua tiếng Anh):


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét